„Úřednice si ve chvíli jejího vydávání neuvědomila, že ulice Čechova je ulice, která tvoří hranici vymezené zóny a nespadá do systému zpoplatnění,“ vysvětluje vedoucí odboru kanceláře tajemníka Václav Fiala. „V jejím konání rozhodně nebyl žádný úmysl, který by měl poškodit pana Švarce. Musím říci, že první den výdeje parkovacích karet bylo pracoviště velmi zatíženo a pracovnice byly pod značným psychickým tlakem, takže zmíněné pochybení nelze hodnotit jako nedbalost, ale pochopitelné jednorázové selhání způsobené složitou situací na tomto pracovišti.“


Rudolf Švarc to také zjistil až když se v okolních ulicích začaly objevovat nové značky a v Čechově nikoli. Magistrát se hned po zjištění chyby R. Švarcovi omluvil a poté mu vrátil i peníze, které za kartu zaplatil. „Tímto považujeme celou záležitost za uzavřenou s tím, že všechny pracovnice byly na uvedenou záležitost upozorněny,“ konstatuje Fiala.


Pro výdej parkovacích karet už mají pracovnice informačního systému k dispozici mapu parkovacích zón s popisy všech ulic, které do systému spadají. Dále mají k dispozici elektronickou mapu zpoplatněných zón s přehledem všech parkovacích míst. „V praxi to vypadá tak, že si v počítači pracovnice otevře uvedenou aplikaci, zadá nebo označí příslušnou ulici a systém ukáže, kolik žadatel má zaplatit za požadovanou kartu,“ vysvětlil vedoucí.
Tohle všechno ale začalo fungovat až dva dny poté, co odstartoval prodej karet. Proto hned první den mohlo dojít ke zmíněné chybě. „Teď už by se podobná chyba opakovat neměla,“ dodal k tomu Fiala.