V novém Paraplíčku mají děti možnost vybrat si díky větším prostorám z více zájmových kroužků. Nově se mohou přihlásit například do turistického či tanečního kroužku. Do budoucna plánuje Paraplíčko založit další zájmové kroužky, a to i pro postižené děti. Všichni se navíc mohou těšit na léto. To přibudou v domě dětí a mládeže další možnosti. Nové Paraplíčko má totiž svoji vlastní zahradu, kterou hodlá využívat.