Peněz od státu už tolik nepřiteče. Správy bytových družstev v okrese Chomutov čerpaly v minulosti z dotací na opravy panelových domů ze Státního fondu rozvoje bydlení. Ty byly pro letošní rok značně omezeny. Dále využívaly program PANEL určený k modernizaci a rekonstrukci panelových domů, který poskytoval výhodné úrokové dotace 4%. Ten byl však pro letošní rok pozastaven. O jeho novém spuštění se prozatím vedou jen spekulace.
„Programu PANEL jsme v minulosti využívali, je škoda, že ho nemůžeme užívat i v současné době,“ říká předseda představenstva Správy bytového družstva v Klášterci nad Ohří Petr Auf, a dále dodává: “ Máme ve své správě 52 domů s 2.031 byty v Kadani a v Klášterci nad Ohří. Jsme moc malá města, abychom dostali dotace z EU a peněz by bylo stále více potřeba. Chybou bylo, že v minulosti byla nedostatečně připravená tvorba finančních zdrojů na opravy.“

SBD Chomutov - investuje především do nových fasád
Stavební bytové družstvo v Chomutově, které spravuje na osm tisíc bytů v Chomutově, v Jirkově a v Kadani provádí postupně zateplení objektů - oken a fasád. „Záleží na míře finančních prostředků a na tom, jaká je například výše dluhů na nájemném, zda v domě bydlí neplatiči,“ říká předseda představenstva SBD Josef Tvrdý.


„V některých lokalitách – většinou na okrajích měst – bydlí méně přispůsobiví občané, na které jsou každou chvíli stížnosti. Myslím, že by to měla radnice nějak řešit, protože jinak budou vznikat ghetta,“ dodává Tvrdý.
Ze stavebního hlediska podle něj nelze odlišovat, které sídliště je horší nebo lepší. „Někdy stojí na jednom sídlišti dva paneláky vedle sebe a přitom jeden z nich je v horším stavu, protože má porézní panely. Obecně bychom potřebovali rekonstruovat výtahy, které by přišly asi na 300 milionů korun, ale protože nyní upřednostňujeme zateplení domů, nevíme v jakém časovém horizontu k opravě výtahů dojde,“ dodává předseda největšího družstva v okrese.

Qark - Vyměňují starší okna za moderní
Zateplování řeší i další správci bytů, například Qark, s.r.o., která vede správu bytových a panelových domů pro město Chomutov, DMP Tušimice a některá Společenství vlastníků jednotek /SVJ/. „V současné době nesplňují panelové domy z tepelně technického hlediska současný trend,“ říká jednatel společnosti Milan Štefanov, a dále dodává: „Na sídlištích i v centrech měst se provádí výměna starých oken za termoizolační okna, provádí se zateplení budov a opravy střech. Tyto stavební opravy můžeme shrnout pod jednu oblast - sanace a regenerace panelových objektů.


Je potěšitelné, že paneláky prochází podobnými opravami, a že majitelé objektů nebo SVJ jsou si vědomi, že vložené investice se zhodnotí jednak v prodloužené životnosti staveb a také v úspoře nákladů - tepla, energií apod. Lidé si zvyšují odvody do fondu oprav, protože si uvědomují nutnost těchto nákladů a v regionu je už vidět zvýšená stavební činnost.


„I přesto, že se zvýšila sazba DPH na tyto opravy a vady panelové výstavby, i přesto, že nejsou v plné míře dotace, můžeme jako správci konstatovat, že podle našeho názoru bude v horizontu pěti let z 90% panelový fond zregenerován. Objekty procházeli v průběhu desetiletí pouze drobnou údržbou, a tak jsou opravy nutné, a to i s použitím úvěrových nebo hypotéčních produktů,“ dodal Štefanov.