Včera bylo v Chomutově naměřeno 51µg.m3 prachových částic ve vzduchu. „Při této koncentraci už nedoporučujeme delší vycházení dětí a dalších lidí spadajících do rizikových skupin, mezi které patří starší lidé a nemocní,“ říká Soňa Chocholoušková, ekoporadce Ekologického centra Most.


Další měřené škodliviny, jako oxid siřičitý a oxid dusičitý, jsou zatím v normálu. Lidé si často pletou inverzi se smogem, a tak se pak o čistotu vzduchu více zajímají. „Když je vyhlášena inverze, často volají učitelé mateřských školek i škol a ptají se, zda mohou s dětmi ven,“ potvrzuje Chocholoušková.
„Co se týče zvýšené hladiny prachových částic, problém je v tom, že na vdechnuté prachové částice se mohou nabalovat další jedovaté látky, které mohou způsobit dlouhodobější obtíže“, říká Soňa Chocholoušková.


Podle epidemioložky Krajské hygienické stanice Zdeňky Trmalové inverzní počasí zdravým jedincům neublíží, ale úplně bez následků také není. „Zdravotní problémy působí těm oslabeným. Zejména dětem a astmatikům, kde jsou dýchací cesty již samy o sobě zatížené,“ uvedla.

Mlha halící celé Chomutovsko hned tak nezmizí. „Předpokládá se, že až na drobné přestávky bude inverze nad Chomutovskem minimálně do konce týdne“, řekl Radek Tomšů, meteorolog ČHMÚ pobočky v Ústí nad Labem.
Chomutovsko už dlouhou inverzi zažilo na konci loňského roku. Tehdy byl stav ovzduší horší. Například oxid siřičitý byl v prosinci těsně pod hranicí limitu, který je 250µg.m3. Dvacátého prvního prosince pak byla dokonce naměřena hodnota 312 µg.m3.


Co to teplotní inverze je? Inverze je obrácený jev. Za normálních podmínek teplota vzduchu s výškou klesá. To znamená že čím jsme níž, tím nám je tepleji, zatímco na horách je zima. Inverze je obrácený jev normální atmosférické situace, kdy teplota vzduchu do určité nadmořské výšky neklesá, ale roste. To může způsobit, že na horách je tepleji než v údolí.
Nejznámějším důsledkem inverze je zvýšená koncentrace škodlivin ve vzduchu z výfuků a komínů, které se drží v nehybné vrstvě vzduchu. Inverze se nejčastěji vytvářejí v zimních a podzimních měsících.