Teprve po úklidu za několik miliónů korun a také odkupu pozemků bude možné na stejném místě uskutečnit projekt in–line dráhy a cyklostezky. Hlavním kladem v první fázi bude, že se uleví místním obyvatelům, za jejichž domy hory nepořádku leží.


„Tuny nepořádku tu zůstaly po bývalé železniční trati. Hlavně se jedná o výklopky po stavbě březenského tunelu,“ domnívá se starosta Pavel Ašenbrener. Kopce stavební suti, kameniva a znečištěné zeminy ale týden od týdne narůstají. „Především stavební firmy je sem tajně navážejí průběžně. Týdně se tu nákladní auta otočí tak třikrát,“ odhaduje starosta.


S prostorem má obecní úřad velké plány právě kvůli chystanému projektu na vybudování areálu pro kolečkové sporty, jehož odhadovaná cena je šest až deset miliónů korun. Bývalá železničtí trať je pro takový záměr ideální, protože je mimo vozovku a bez převýšení.


Nejdřív ale Otvice vydají spoustu peněz na úklid pozemku. Součástí bude i demolice původní drážní budovy a mostku. Dále také ruční třídění nepořádku, který obsahuje všechno možné – sklo, gumy a další dosud neodhadnutelné složky.


„V podstatě to znamená, že si koupíme tuny ´bordelu´, abychom ho mohli za velké peníze uklidit,“ objasňuje starosta Ašenbrener nastálou situaci. Pozemky stále ještě patří dráze a obec musí počkat na vládní výjimku, která umožní jejich prodej.


Prodejní cena pozemku byla stanovena na 6 miliónů 200 tisíc korun za 10 deset hektarů pozemku včetně komunikací. Vzhledem k tomu, že Otvice přebírají nákladové položky a zavazují se provést demolici i úklid, cena se o tuto částku snižuje na milión sto tisíc korun. Na jejich splacení má obec u banky sjednaný úvěrový rámec.


„Než ale dojde na prodej pozemků, situaci řešíme pronájmem. Díky němu se můžeme co nejdříve ucházet o finanční podporu z příslušných dotačních titulů a zahájit úklid,“ dodal starosta Pavel Ašenbrener.