13.05 - Zahajujeme online přenos. Do zasedacího sálu se ještě trousí poslední zastupitelé. Občanů je tu jen pár. Mezi nimi je i bývalý starosta Filip Škapa.

13.09 - Starosta Radek Štejnar (ČSSD) oficiálně zahájil zasedání. Program zasedání má přes čtyřicet bodů, řada z nich je však spíše administrativních. Mezi ty zajímavější je projednávání rozpočtu na příští rok, prodej bytů či vyhláška zakazující alkohol.

13.13 - Ještě před projednáváním rozpočtu starosta vyzval zastupitele, aby na městský úřad dali vědět, jaký kontakt na sebe si přejí zveřejnit na internetových stránkách města. V některých jiných městech je to běžné - zastupitelé jsou koneckonců veřejné a lidmi volené osoby. Starosta doporučil minimálně e-mailovou adresu, zastupitelé se však mohou rozhodnout i nedat kontakt žádný.

13.17 - Začíná debata o rozpočtu. Jak podotkl vedoucí ekonomického odboru Josef Koprušťák, první verze rozpočtu jsou spíše zbožná přání odborů a městských organizací. V příjmech je zatím plánováno 255 milionů korun, ve výdajích ovšem 464 milionů.

13.19 - Jako první vystupuje k rozpočtu zastupitel Jan Vaclík (ODS). Jako doktor lobbuje za investice do jirkovské polikliniky a kritizuje vedení města za to, že na polikliniku v rozpočtu a při dotacích vůbec nemyslí. "Investuje se do kultury, do sportovních aktivit. Na zdravotnictví se ale nebere zřetel," uvedl. "O zateplení si můžeme nechat jenom zdát, výtah je v hrozném stavu, ale v rozpočtu stále poliklinika chybí. Zamyslete se nad tím, prosím," vyzval zastupitele.

13.25 - Ekonom Koprušťák na to reagoval s tím, že poliklinika zatím nedodala ekonomické podklady, ale v dalších verzích rozpočtu by se už objevit měla. Starosta Štejnar k tomu navíc podotkl, že poliklinika je kombinace privátního podnikání a veřejného sektoru. "Budova je města, ale podnikání v něm většinou soukromé. Navíc zajištění služeb zdravotnictví je věcí státu, nikoli obce. My můžeme do polikliniky dát jen tolik peněz, kolik budeme moci. I čerpání dotací na polikliniku je problematické."

13.35 - Opoziční zastupitelé vznesli dotaz, jaké priority v oblasti investic tedy vlastně město má. Podle starosty Štejnara jsou to hlavně infrastruktura (silnice, chodníky) a potom projekty, na které lze získat dotaci.

13.43 - Pokračuje debata o tom, proč město neinvestuje více do zdravotnictví, konkrétně do budovy polikliniky. Investice obhajuje i další doktor mezi zastupiteli, Ondřej Mikš (Nezávislí demokraté).

13.50 - Jan Vaclík zopakoval, že nevidí především vůli u vedení města se zdravotnictví více věnovat. Starosta reagoval tím, že nájem, který město od doktorů získává, se zpět investuje do polikliniky. Podle všeho to ale nestačí - budova potřebuje opravy a rekonstrukce za víc peněz, protože dlouhé roky se do ní neinvestovala velká částka. Nakonec zastupitelé diskuzi ukončili bez konkrétního závěru. Jiří Sadílek (Jirkov 21. století) pouze navrhl, aby se do konce roku při společných jednáních dořešilo, jestli nezměnit celý systém nájemného a jeho investice zpět do polikliniky.

13.55 - Tentokrát se debata zaměřuje na poplatek za odpad. Bývalý zastupitel v pozici občana Josef Mayer obhajuje zahrádkáře, zda musí platit poplatek i ve svých zahrádkách, když už platí za byt. Diskuze se tak odklonila od rozpočtu, na což reagoval zastupitel Antonín Beneš (ČSSD) výzvou, aby se zastupitelé dál drželi programu a pokračovali v projednávání rozpočtu.

14.10 - Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 v prvním čtení. V tuto chvíli v něm městu chybí přes 200 milionů korun. Ekonomický odbor musí v následujících týdnech jednat s odbory úřadu a s městskými organizacemi o tom, aby své požadavky proškrtaly. Pak půjde rozpočet do druhého čtení. Tam zřejmě k němu bude větší debata.

14.12 - Schůze pokračuje teď delší dobu bez zádrhelů. Zastupitelé hlasují o rozpočtových změnách a prodeji a pronájmu pozemků. To je sled menších bodů, v nichž město prodává nebo pronajímá žadatelům různé části ploch ve městě (zahrádky, plochy na stavby domků apod.) Pro většinu přítomných občanů i úředníků je tenhle bod "nuda", čtou si noviny nebo se baví mezi sebou.

14.27 - Starosta Štejnar vyhlašuje krátkou přestávku. Do sálu totiž dorazila městem najatá projektová manažerka Alexandra Zdeňková, která má za úkol zastupitelům předvést jirkovský Integrovaný plán rozvoje města (IPRM). Během přestávky si připraví projektor a svůj proslov. Někteří zastupitelé se odebrali do foyer, další diskutují mezi sebou v sále.

14.42 - Místostarosta Jaroslav Cingel (KSČM) pobíhá po sále a shání starostu, aby se mohlo začít. Na prezentaci IPRM je všechno připraveno a přestávka už přetahuje ohlášených "pět minut".

14.45 - Prezentace začíná. IPRM Jirkova má za hlavní úkol zlepšit prostředí na problémových sídlištích. Město chce získat peníze z evropských fondů, které chce investovat především do obnovy veřejných prostranství a část i do obnovy paneláků (výměna oken, zateplení, střechy). Jde především o "horní" sídliště - lokalitu Vinařická, Na Borku až po Olejomlýnský park. Náklady na celý plán jsou 400 milionů korun. Plán jako dokument by měl být hotový do konce měsíce, na začátku příštího roku bude město vědět, jak se svým plánem uspělo. Jednotlivé projekty si pak může město naplánovat na dalších pět až šest let.

15.00 - Prezentace byla stručná a jasná. Zastupitelé mají jen pár doplňujících otázek - zda je možné čerpat dotace na střešní nástavby či jestli je možné je sčítat s dalšími dotacemi (ani jedno není možné). Zastupitel Stanislav Moutelík (ODS) se zajímal o to, co se stane, když bude plán schválen jen zčásti. "Rozhodně to nebude tak, že bychom pak vybírali jen některé projekty a říkali, že někdo je potřebuje a někdo jiný ne. Spíš se poníží dotace pro všechny jednotlivé projekty," reagoval na to starosta Štejnar.

15.10 - Zastupitelé schválili Integrovaný plán rozvoje města a zasedání pokračuje dalšími body.

15.18 - Mírné pozdvižení vyvolal bod, kdy zastupitelé měli zamítnout žádost České pošty o vybudování bezbariérového vchodu do hlavní pošty na náměstí. Ten by podle starosty zabral zbytečně velkou plochu a zkomplikovalo by to i chůzi po chodníku podél budov. Zastupitele však uklidnila především věta, že Česká pošta může bezbariérový vchod řešit jinak a pro město lépe. Nechali to dát i do usnesení, aby bylo veřejnosti jasné, proč s bezbariérovým vchodem nesouhlasí.

15.28 - Zastupitelé projednali průběh investičních staveb, které právě ve městě běží. Jedinou otázku měl zastupitel Ivo Brabec (ODS), který se ptal na to, proč je ve skluzu rekonstrukce Žižkovy ulice. Vedoucí odboru majetku města a útvaru investic Milan Reiner vysvětlil, že to je kvůli komplikacím s plynovodem, který byl ve špatném stavu a plynaři ho neopravili ve slibovaném termínu. Jak ale podotkl, díky příznivému počasí se snad opravu ulice podaří dokončit včas.

15.34 - Zastupitelé schválili rekonstrukci balkonů v paneláku č.p. 1681 v ulici Karla Marxe. Balkony jsou totiž v havarijním stavu. Cena oprav bude započtena do ceny bytů, až je bude město nájemníkům prodávat. Do konce roku chce město opravit sedm balkonů v mezipatrech, zbylých šestnáct balkonů v bytech přijde na řadu na začátku příštího roku.

15.41 - Zasedání je podle programu zhruba ve své polovině. Zatím nebyl žádný bod vyloženě konfrontační, snad kromě úvodního projevu Jana Vaclíka.

15.46 - Bez problémů byla schválena i vyhláška o poplatku za užívání veřejného prostranství. Ta přináší především výhodu pro místní restauratéry, kteří budou za své předzahrádky platit pouze symbolických 500 korun za rok. Menší cirkusy a kolotoče budou platit 3.000, větší pak 6.000 korun za týden.

15.53 - Jirkovské zastupitelstvo odsouhlasilo prodej bezmála stovky městských bytů jejich nájemníkům. Jde o byty v panelácích v Alešově ulici, cena je 1.000 korun za metr čtvereční.

16.08 - Starosta vyhlásil přestávku. Většina zastupitelů opustila sál, pár jich dokonce odchází úplně. V programu už zbývá jen několik bodů. Asi pět zastupitelů se zastavilo u počítače fotografa Deníku a se smíchem se zajímali, jak náš online přenos vypadá a kdo je na fotografiích.

16.15 - Do online přenosu evidentně o přestávce nahlédl i sám starosta, po přestávce zahajuje jednání citací z našeho přenosu: "Prosím místostarostu, aby nepobíhal po sále a mohli jsme začít." Místostarosta už sedí vedle něj a oba se tomu smějí.

16.20 - Přestože řady zastupitelů jsou poněkud prořídlé, jednání pokračuje. Ředitelka Městské policie Marta Bendová seznamuje zastupitele s novelou zákona o obecní policii, která začne platit od 1. ledna 2009.

16.27 - Na řadu přichází debata o vyhlášce, která má zakázat požívání alkoholu na veřejnosti. Zastupitel Jan Vaclík chtěl do vyhlášky doplnit kromě alkoholu také jiné omamné látky, toluen či jiné drogy. "Je paradox, že můžeme trestat někoho s jednou sklenkou piva, ale nemáme páku na lidi, kteří fetují," nechal se slyšet Vaclík. Podle právníka města to ale není možné, protože držení drog už řeší zákon.

16.35 - Zastupitelé vyhlášku schválili beze změn. Starosta však ještě před tím slíbil, že s ministerstvem projedná, zda by zákaz omamných látek šel do vyhlášky začlenit a případně předloží doplnění vyhlášky.

16.42 - Vedoucí odbore rozvoje Jiří Kordanič seznámil zastupitele o tom, jaké dotace se městu podařilo od dubna do října letošního roku získat, jaké žádosti podalo a které projekty byly zamítnuty. Mezi získanými jsou třeba dotace na rekonstrukci Kludského vily, novou výbavu pro hasiče, stavbu cyklostezky Svahová - Sluneční cesta či rekonstrukce výtahů v Městském ústavu sociálních služeb. Naopak třeba na zateplení 2. ZŠ město dotaci nezískalo.

Jan Vaclík se opět zajímal o to, zda není možné v nějakém dotačním programu získat peníze na zateplení polikliniky. Kordanič mu potvrdil to, co již v úvodu schůze říkal starosta - v případě, že se někde objevuje soukromé podnikání, získat dotaci je skoro komplikované nebo úplně vyloučené.

16.52- Zastupitelé projednávájí poslední body programu. Na vědomí berou činnost výborů a rady.

16.54 - Nikdo ze zastupitelů neměl ani žádnou interpelaci na vedení města ani příspěvek do diskuze. To je poměrně neobvyklé, většinou v těchto bodech přednášejí zastupitelé požadavky od občanů a především je využívají opoziční zastupitelé k dotazům a kritice vedení města. Jirkovské zastupitelstvo bylo ale klidně a věcné. Úředníci už se pomalu balí, jednání je u konce.

16.58 - Zasedání zastupitelstva oficiálně končí. Zastupitelé odcházejí domů.