Čtenáři měli možnost se ptát na to, co je zajímá v souvislosti s nedávnými vraždami. Jednalo se o nejtragičtější kriminální případ za několik posledních let. Jak to je s neprůstřelnými vestami? Co zažíval, když musel být tím prvním, kdo oznámil rodině smutnou zprávu, že byl policista ve službě zastřelen?


Co dělá policie pro větší bezpečí Chomutováků? Přijímá po posledních událostech zvláštní opatření?

Odpovězené otázky


Gaston: Dobrý den, pane řediteli. Chomutovem i na různých webech se nesou různé názory na povinnost nosit neprůstřelné vesty našich policistů. Zaregistroval jsem i názor, že tyto vesty nejsou v každém služebním autě, a že neexistuje interní předpis, který nařizuje policistům je nosit. Říká se, že zemřelý policista byl i u zásahu u Reiffensenbanky a i zde byl postřelen. Tehdy ale, naštěstí pro něj, vestu měl, protože zasahující policisté věděli, do čeho jdou. Můžete tedy zodpovědět tyto dotazy : 1/ Zda skutečně vesty v každém voze jsou? 2/ Zda jsou skutečně ve všech vozidlech : 3/ V jakém počtu je posádka vozidla a zda počet vest odpovídá tomuto počtu ? 4/ Přesnou citaci z interního předpisu o povinnosti policisty, kdy tuto vestu použít ? 5/ Jakým, způsobem probíhá kontrola použitelnosti vesty, resp. dodržování případného interního předpisu ? A na závěr i poslední otázku : 6/ Jaký dopad má na chomutovskou policii všeobecný nedostatek policistů v republice, tedy, zda i v Chomutově je velký nedostatek policistů a ti stávající jsou přetíženi ? Děkuji.


odpověď:

Dobrý den, opravdu hodně otázek najednou… tedy popořadě. 1)2) tzv. neprůstřelné vesty v každém služebním vozidle opravdu nejsou. Jsou vyčleněny hlídky, které jsou posílány na obdobné ostré zákroky (příslušníci hlídkové služby), jejichž vozidlo je vybaveno odpovídajícím počtem vest. 3) Autohlídku tvoří 2 - 3 policisté. 4) Otázka použití vest opravdu není řešena žádným interním aktem řízení P ČR, jedná se o otázku taktiky zákroku. 5) Každá vesta musí být v pravidelných intervalech kontrolována z pohledu bezpečnosti, opotřebení atd. 6) Chomutovská policie je oproti tzv. tabulkovému (rozuměj plnému) stavu v současné době - 17, tzn. chybí nám 17 policistů. Ve srovnání s jinými okresy v republice to není nikterak tragický nedostatek.


Jena: Hezký den přeji. Co jste prožíval, když jste musel oznámit tu smutnou novinu rodině policisty zastřeleného ve službě?


odpověď:
Dobrý den, bylo to opravdu velmi smutné a emotivní. Jako každý policista jsem i já na sdělování podobných zpráv vyškolen, ale praxe bývá většinou úplně o něčem jiném. Šlo mi zejména o lidsky upřímný přístup. Od té doby jsem s rodinou v kontaktu. Musím říci že jako ředitel policie pociťuji za své podřízené určitou odpovědnost.


Petra: Dobrý den pane řediteli, zajímala by mě odpověď na otázku, která je položena výše. Jaké to je být tím, kdo musí rodině svého kolegy oznámit tu nejhorší zprávu?


odpověď:
Dobrý den, musím říci, že to je velmi nelehká situace. Jako vrcholný představitel policie máte ale povinnost zajistit, aby se rodina zprávu dozvěděla dřív, než z médií. Má osobní účast mi připadala nejvhodnější.


Renda: Dobrý den. Kolik policistů tedy pro Chomutovsko máte, jestliže evidujete podstav 17 mužů. Jak to, že je stejný nebo i horší stav po celé ČR a proč to nikdo neřeší?


odpověď:

Dobrý den, není pravdou, že podstavy se o policie neřeší. Určitě jste zaznamenal náborové kampaně v médiích. Na doplnění stavů je vynakládáno ohromné úsilí a nemalé finanční prostředky. Konkrétně v Chomutově se nábor daří, na počátku letošního roku nám chybělo 30 policistů.


Fejk: Dobrý den, nepřijde vám absurdní, když se po tomto zásahu vyšetřuje, zda p. Jedlička použil zbraň oprávněně a zda nepochybil ohledně vesty? Měl by dostat metál in memoriam a ne být vyšetřován o správnosti postupu. Díky za odpověď


odpověď:

Dobrý den, každý služební zákrok, zejména pak, pokud dojde ke zranění člověka, se musí vyhodnotit. Už jenom proto, abychom si všichni vzali nějaké ponaučení. Konkrétně na zákroku pana Jedličky a jeho kolegy z hlídky nebyly zjištěny žádné nedostatky. Postupovali přesně v intencích zákona a myslím, že i toto sdělední je pro veřejnost důležité. Panu Jedličkovi byla policejním prezidentem udělena Medaile za statečnost in memoriam. Tuto jsem dnes předal rodiným příslušníkům.


Renda: … Početně jste ale stále v mínusu. V čem je problém. Chybí dostatek vhodných kandidátů? Nebo je to v penězích?


odpověď:

Dobrý den, ano, chybí dostatek vhodných kandidátů. Uchazeč je podroben náročným testům - jak fyzickým, tak psychologickým. Projde opravdu jen menší část. Z nároků ovšem slevit nelze.


Dagi: Dobrý den pane řediteli, je pravda, že jsou policejní neprůstřelné vesty tak nepohodlné, že jsou ve službě na překážku? Jestli ano, proč nenakoupíte lepší verzi nositelnějších vest? Jednáte o nich v těchto dnech?


odpověď:

Dobrý den, máte pravdu, vesty jsou nepohodlné, a určitě je vyloučeno, aby je policisté nosili během celého průběhu služby. Obecně platí, že čím lehčí vesta, tím modernější a také dražší… V reakci na případ úmrtí našeho policisty probíhají k otázce nošení vest velké diskuse.


Adam: Dobrý den. Jak je možné, pane řediteli, že Chomutov je na nejvyšších příčkách v kriminalitě, když ze všech stran neustále slyšíme, jak policie proti kriminalitě bojuje. Osobně se domnívám, že je o dlouhodobou chybu v celém policejním systému. Jaký názor na to máte vy?


odpověď:

Dobrý den, odpovědět na Vaši otázku krátce je velmi obtížné. Vámi uvedenou zprávu jsem v médiích zaznamenal. Obdobné zprávy se objevovaly i koncem loňského roku. Jedná se o statistická čísla, tedy počet spáchaných trestných činů na jednoho obyvatele. Já ale říkám, že je potřeba se zabývat nejen počtem činů, ale jejich strukturou. Pak již to vypadá jinak, například násilné kriminality, která je určitě z pohledu občanů nejzávažnější, je významně méně, než v sousedních okresech. Rozborem pak bychom došli k závěru, že zejména v Chomutově je pácháno ohromné množství drobné majetkové trestné činnosti - což je vloupání do vozidel, různých objektů, krádeže v obchodech a podobně. Této kriminality, kterou mají na svědomí v 65 % recidivisté a osoby pod vlivem drog, je v Chomutově skutečně nejvíce. Na potírání této kriminality jsme se v letošním roce zaměřili a asi nenajdete jiné teritorium, kde by došlo za půl roku k poklesu celkové kriminality o 600 trestných činů, jak tomu je u nás. Spokojeni ale určitě nejsme.....


Dagi: … Konkrétně policie v Chomutově je připravena nakoupit vhodnější typ vest?


odpověď:

Dobrý den, bohužel ekonomické mechanismy rozpočtové organizace, jako je Policie ČR, jsou složitější. Služební pomůcky jsou nakupovány centrálně. Jak již jsem uvedl, nad otázkou vest, včetně vyhodnocení jejich typové vhodnosti, jsou aktuálně vedeny velké diskuse.


Radka: Dobrý den. Ještě před dvěma lety, před rokem byla kriminalita na Chomutovsku o něčem jiném. Hlavně o zlodějině, nikoli vraždách. Jaký je váš názor, co se u nás tolik změnilo?


odpověď:

Dobrý den, dlouhá léta jsem působil u krajské služby kriminální policie a vyšetřování v Ústí nad Labem a mohu Vám zodpovědně říci, že počet spáchaných vražd, včetně pokusů, je na teritoriu Chomutovska dlouhá léta stabilní (2 - 3 případy ročně). V minulosti ale nešlo o tak mediálně zajímavé případy. Jistě mi dáte zapravdu, že tento poslední případ nelze s žádným předchozím srovnávat. Vyšinutý, na drogách závislý pachatel zákeřně usmrtil během 3 dnů 4 lidi. Slabou náplastí nad touto tragédií je, že jeho běsnění ukončili chomutovští policisté. Jeden z nich za to zaplatil svým životem.


Lerak: Dobrý den. Jaká přijímá chomutovská policie konkrétní opatření po posledních vraždách?


odpověď:

Dobrý den, již od případu loupežného přepadení RF banky - pobočky Chomutov na konci loňského roku jsme věnovali značné úsilí k nácvikům zákroků proti ozbrojenému pachateli. V tomto budeme určitě pokračovat. Uvažujeme o určitých změnách v organizaci výkonu služby pořádkové policie, ale konkrétně se zatím k tomu nechci vyjadřovat.


Jaromir: Zdravím do Chomutova. Zajímalo by mě, jak to bylo s hlídáním vraha na ARO. Údajně měli policisté odejít už druhý den, protože neměli další povolení k setrvání. To by tam hlídkovaly sestřičky s kolty?:)


odpověď:

Dobrý den, Vaše informace nejsou přesné. Po celou dobu hospitalizace pachatele v chomutovské nemocnici byl tento nepřetržitě střežen dvojčlennou policejní hlídkou. Vím, že to pro zdravotnický personál bylo zatěžující, ale nemohli jsme si dovolit nechat, byť těžce zraněného pachatele, bez dozoru. Po převzetí vyšetřování krajskou kriminálkou ostrahu pachatele převzali příslušníci zásahové jednotky. Za vstřícnost lékařů a zdravotníků jsem osobně poděkoval řediteli chomutovské nemocnice.


XXX : Co vás v souvislosti s kriminalitou a prací policie na Chomutovsku nejvíc trápí?


odpověď:

Dobrý den, pokud to mám říci obecně, tak asi rozdílný pocit zodpovědnosti jednotlivých zainteresovaných orgánů a institucí za bezpečnost občanů.

Sheggi: Dobrý den. Zajímalo by mě, co si myslíte o tom, že chtějí neprůstřelné vesty pořidit i jirkovšti strážníci? Není to zbytečné pro někoho, kdo především rozdává pokuty?


odpověď:

Dobrý den, neodvážil bych se takto negativně hodnotit snahu vedení městské policie o bezpečnost svých lidí. Vím o několika konkrétních případech zákroku MP Jirkov, kde by neprůstřelné vesty byly přínosem. Minimálně by posílily pocit bezpečí zasahujícího strážníka a ten by pak mohl zakročit razantněji než bez vesty. Vesta chrání nejen proti střele, ale i proti noži…


XXX: Jak to myslíte? Že jsou zainteresované orgány lhostejné? A které?


odpověď:

Dobrý den, neřekl jsem lhostejné, ale odlišné. Policie ČR je sice nejvýznamnější garant bezpečnosti, ale nikoliv jediný.


Verča: Dobrý den, měla bych na vás osobní otázku. Jak ředitel policie nejraději odpočívá od práce a nabírá energii?:)


odpověď:

Dobrý den, energii dobíjím na chatě na Teplicku, a to nejlépe fyzickou prací.


Adam: Mám ještě jeden dotaz, pane řediteli. Existuje nějaká spolupráce mezi Policií ČR a Městskou policií? Pokud ano, v čem spočívá a jak je řízena?


odpověď:

Dobrý den, ano, tato spolupráce existuje a je myslím nadstandardní. Probíhají pravidelné schůzky mezi vedením obou složek, kde se řeší zcela konkrétní otázky zajištění bezpečnosti ve městě, ale i různé náměty, připomínky a stížností občanů. Těchto schůzek se většinou osobně účastním. Jde o to efektivně využít síly a prostředky obou složek tak, abychom zabezpečili maximální policejní přítomnost na, z pohledu kriminality, nejexponovanějších místech. Dále spolupracujeme při různých společenských, kulturních a sportovních akcích a na poli prevence kriminality.

Reiki: Jak se díváte na dětskou kriminalitu. Je pravda, že u nás narůstá? Slyšela jsem o tom, že na sídlištích, jako je Písečná, Zahradní a možná další, řádí dětské gangy…


odpověď:

Dobrý den, kriminalita páchaná osobami nezletilými (pod 15 let) a mladistvými (15 - 18 let) je již delší dobu s mírnými výkyvy stabilní. Je pravdou, že v první polovině letošního jsme se právě v sídlištních lokalitách potýkali s více případy, kdy dokonce i nezletilé dívky s použitím násilí braly na ulici svým vrstevníkům různé cennosti. Jediným opatřením, ve vztahu k nezletilým trestně neodpovědným pachatelům, je jejich umístění do výchovného zařízení. Ve spolupráci s orgánem péče o dítě se nám to částečně podařilo. K řádění dětských gangů to má ale daleko…


Jaromir: … Myslel jsem to jinak. Policii, která u vraha hlídkovala, údajně chyběla potřebná povolení a hrozilo, že ho nebude mít, kdo hlídat…


odpověď:

Dobrý den, nevím čím myslíte potřebná povolení… Cestou velitele hlídkové služby jsem uložil nepřetržitou ostrahu pachatele v nemocnici, a ta po dohodě s lékaři proběhla. Příslušníci, kteří byli ostrahou pověřeni, byly ve výkonu služby nahrazeni kolegy. O žádném jiném speciálním povolení opravdu nic nevím…