Podobným způsobem už jsme vám přiblížili jednání jirkovského zastupitelstva (klikněte zde) a naposledy také chomutovského zastupitelstva (klikněte tady).

15:02 Starosta Jiří Kulhánek uvítal zastupitele. Zasedání začíná, je utvořena návrhová komise i schválena zapisovatelka.

15:05 Zastupitelé schválili návrh jednání

15:08 Je čas na interpelace, které zbyly z minulého zastupitelstva. Jedna se týká návrhu na koupi pianina pro pořádání koncertů vážné hudby. Žádost posoudí vedoucí kultury Jan Losenický.

15:09 Všech 25 zastupitelů schvaluje změnu rozpočtového opatření, je to čtvrtý bod jednání.

15:13 Body jsou schvalovány v rychlém sledu, jde spíše o drobné úpravy stávajících vyhlášek.

15:17 Obec Zásada u Rašovic je přejmenována na Zásadu u Kadaně, zastupitelé návrh schválili.

15:18 Zhruba 90 000 tisíc korun je vyčleněno na zimní autobusovou dopravu, z Kadaně přes Klášterec, na Alšovku, Halži až Boží Dar. Cena jízdenky je 50 korun. Projekt společný s městem Klášterec. První autobus vyjede již tuto sobotu. Zastupitelé schválili návrh smlouvy na zajištění dopravy.

15:22 Jedná se o vyhlášce o zákazu pití alkoholu města, která platí téměř rok. starosta konstatuje, že je celkem účinná, svůj účel podle něho splnila.

15:25 Kadaň vyhlašuje témata na podávání grantů, radnice dá k dispozici částku ve výši 200 000 korun, týkají se podpory sociálních aktivit, například vzniku poradny pro mezilidské vztahy

15:29 Kadaň se pokusí získat peníze z EU pro řešení zaměstnanosti a integrace obyvatel romské národnosti

15:32 Zpráva o školství ve městě, starosta informuje o poklesu žáku na základních školách, ale přibyly počty dětí na mateřských školách. Starosta považuje za zbytečné nějakou školu rušit. Je navrhováno vtělení mateřské školy do budovy základní školy.

15:35 Semdesát procent obecních bytů má být vyčleněno pro lidi do třiceti let věku, aby mladí lidé neodcházeli z města. Koncepce je schválena

15:37 Řešení prodeje bytů, starosta navrhuje, aby při prodeji sociálních bytů, které se uvolní, byli upřednostněni taktéž lidé do třiceti let. Chce zabránit i spekulacím realitních kanceláří, které by byty mohly skupovat. První tři měsíce uchazeče prověří bytová komise. Po krátké diskusi o výši věku je návrh schválen.

15:40 Zásady prodeje vstupují v platnost již od zítra. O byt může požádat člověk s trvalým bydlištěm v Kadani, nejlépe i se zaměstnáním ve správním obvodu Kadaň, dále nesmí vlastnit nemovitost k bydlení v Kadani. To jsou zřejmě nejdůležitější podmínky.

15:43 Zastupitelé schvalují či neschvalují formální body, prodeje bytů, pozemků a podobně.

15:46 Většinou se jedná o žádosti občanů o prodej či koupi parcel.

15:49 Dorazil další zastupitel, nyní jich hlasuje už šestadvacet.

15:50 Zastupitele pobavila žádost pana Vaška o koupi pozemku, tajemník města se totiž jmenuje také Vaško. Jde však pouze o shodu jmen.

15:52 Je odložen bod jednání kvůli nepřítomnosti žadatele na jeho žádost.

15:55 Tajemník Zdeněk Vaško napomíná zastupitele, aby při hlasování ruce drželi déle nahoře, panuje uvolněná atmosféra, zastupitelé se smějí.

16:00 Schvaluje se návrh smlouvy na prodej pozemků pro budoucí developery v areálu Strážiště 3.

16:01 Jedinou firmou, která má zájem o koupi pozemků v zóně, je Metal Quatro z Mostu, splnila podmínky výběrového řízení, Rada města doporučila prodej, prodejní cena je 112 korun za metr čtvereční. Zastupitelé s podmínkami souhlasí.

16:06 Body jsou schváleny, nastává diskuse. Jediný příspěvek přednesl starosta Jiří Kulhánek, týká se pozvání na adventní slavnosti.

16:08 Je vyhlášena krátká přestávka

16:12 Zasedání končí. Jednání bylo rychlé, takřka bez výhrad, předložené body byly schváleny vždy drtivou většinou.

16:14 Na zasedání přišlo i mnoho občanů, sál byl zaplněn.