Město tak pokračuje v hledání cest, jak ušetřit. Už dříve seškrtalo peníze jednotlivých odborů.

„Jde o rozšíření původního omezení. Ministerstvo financí zhoršilo předpověď,“ vysvětlil důvody ekonom města Jan Mareš. Do rozpočtu tak přiteče ještě méně peněz, než se předpokládalo v předchozí krizové variantě.


Až do odvolání se zastaví všechny opravy, které město platí z ze svého fondu oprav. Z toho jsou spravovány objekty, které vlastní Chomutov nebo jeho příspěvkové organizace. Jediné, na co peníze půjdou, jsou případné havárie.


Prostředky půjdou přednostně na investice, ale pouze na ty, na které město dostalo dotaci. „Město má sice úspory z minulého roku, ale ty se nesmí projíst v provozních nákladech. Jsou určeny na investice,“ uvedla primátorka Ivana Řápková. Mezi ty hlavní patří samozřejmě IPRM, v nejbližší době by se mělo začít s výstavbou zimního stadionu.


Kvůli nižším příjmům sáhne město k platovým opatřením. Úředníci magistrátu mohou zapomenout na odměny. Má se tak ušetřit okolo dvou milionů korun.


Stejná omezení chce vedení města po svých příspěvkových organizacích. Sem patří například knihovna, městský ústav sociálních služeb nebo technické služby. Jejich zaměstanci se také rozloučí s odměnami k platu, chystané opatření potvrdila i šéfka zooparku Iveta Rabasová. Zakázány mají být i přesčasy a uzavírání dohod o provedení práce.


Chomutov taktéž sníží dotace, poskytované z rozpočtu města.