Dosud musí u bývalého přechodu Hora sv. Šebestiána – Reitzenhein zpomalit, protože tam stále platí různá dopravní omezení, průjezd není ani příliš přehledný. Přestože už skoro rok platí dohoda o volném průjezdu v rámci EU. Brzy ale hraniční přechod zmizí.


Kontrolní bod leží na německém území, české úřady s ním nemají nic společného.


Podle informací německé strany, z hranic odstraní hlavně mobilní části. Němci odstraní dosavadní zastřešení, stejně tak kontrolní budky, u kterých dříve stávali policisté.


S likvidací se už částečně začalo.

„Když to dovolí povětrnostní podmínky, budou práce pokračovat – pravděpodobně v březnu,“ uvedl Ekkehard Reichel pro německé noviny mluvčí Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, úřadu, který majetek vlastní.


Podle Freie Presse materiál ze střechy odkoupil polský obchodník jako stavební materiál. Německá strana od firmy, která objekty likviduje, dostane peníze. „Výtěžek dosahuje čtyřmístné cifry v eurech,“ dodal Reichelt.


Okolní stavby mimo silnice, které nemusí být odstraněny podle schengenských dohod, zůstanou zatím v užívání německého úřadu.
Co se s budovami stane, pokud je nebude potřebovat, ještě není jasné. Podle Reichelta budou využity, úřad je chce prodat, není ani vyloučeno, že budou pronajmuty.


V průběhu prací má dojít jen k minimálním omezením provozu.