Ten vycházel na 150 kubíků za sekundu, ačkoli dlouhodobé průměrné hodnoty ukazují přibližně 29,2 kubíků za vteřinu. Průtok se tedy zvýšil pětinásobně.
Podle slov vedoucího odboru technicko provozní činnosti Povodí Ohře Martina Cidlinského bylo zasaženo celé povodí řeky Ohře včetně Chomutovky. Tady voda proudila rychlostí osm metrů krychlových za sekundu.
„Z hydrologického hlediska se jednalo o zajímavou epizodu, z pohledu povodňového ne,“ uvedl přesto Cidlinský. „Průtok nebyl až tak významný.“ Rychlá voda nevystoupila z koryta. Ničila čistě vodohospodářské stavby, jako je dlažba v korytě a opěrné nádržní zdi, které mívají s tak velkým průtokem potíže.