Jako například pravidelný návštěvník MěÚSS U Dubu pan Ervín Vrbický, který je na invalidním vozíku. „Využívám odlehčovací službu. Nejvíce času trávím s terapeutkou v tělocvičně, kde jezdím na kole nebo se různě protahuji. Taky chodím s pomocí chodítka,“ chválí si péči lidí z jirkovského ústavu osmašedesátiletý důchodce. „Ústav mi pomáhá nejenom fyzicky, ale také mi zpříjemňuje staří, cítím se tu dobře,“ dodává.


Městský ústav sociálních služeb také připravuje pestré programy. Vrbický do ústavu pravidelně dochází na různé kvízy, předčítání z knih, ale hlavně poslechnout si hru na harmoniku, a to každý čtvrtek.


Zmíněný důchodce využívá takzvaný rekondiční program. Jeho účelem je pomoc lidem, kteří například díky úrazu nebo vysokému věku pozbyli soběstačnosti. Cílem je, aby tito lidé byli zase schopni starat se sami o sebe. To znamená, aby si byli schopni uvařit, obléknout se, vykoupat se a jiné. V tom jim pomáhá ergoterapeutka.


Například přípravu jídla si klienti nacvičují ve speciální kuchyňce, kam jim ergoterapeutka přinese oběd a oni si ho musí sami uvařit. K přípravě mají různé pomůcky jako přísavné talíře, zahnuté lžíce nebo speciální hrnečky a další.


„Lidé, co sem na rekondiční program přicházejí, si sami stanoví cíle kterých chtějí dosáhnout. My jim podle toho připravíme plán pro dosažení toho cíle. Na konci pobytu jim dáme hodnocení a doporučení, aby si pacient udržel to co tu nabyl,“ vysvětluje smysl programu ředitelka MěÚSS Eva Šulcová.


Druhá část odlehčovací služby je takzvaný přechodný pobyt, Ten je určen hlavně pro rodiny nebo partnery, kteří se o starého člověka starají. „Když rodina, která pečuje o starého člověka, jede na dovolenou nebo provádí rekonstrukci domu, pak sem na čas svého příbuzného ubytuje. Tím má zaručeno, že o něj bude dobře postaráno,“ popisuje účel přechodného pobytu vedoucí ošetřovatelské péče, Ptáčková Naďa.


Odlehčovací službu moc ústavů nenabízí, proto jí využívají nejenom lidé z blízkého okolí, ale také z jiných lokalit. O velké oblíbenosti této služby svědčí i fakt, že bylo minulý rok uzavřeno s klienty celkem 63 smluv.

Autorka: Pavlína Gavdunová