Každoročně na ni zemře kolem 2 tisíc pacientů. „Přesto na očkování proti chřipce mnozí lidé hledí s nedůvěrou,“ tvrdí MUDr. Eva Jílková, vedoucí oddělení očkování a epidemiologie Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem.


Proč očkování nevěří?
„ Jedním z argumentů je, že někdo byl očkován a stejně chřipku dostal. Je třeba si ale uvědomit, že trvá asi 14 dní, než se vytvoří ochranné protilátky. Vakcína obsahuje 3 typy chřipkových virů a ne vždy organismus odpoví na všechny stejně kvalitně. Může se tedy stát, že očkování je provedeno v inkubační době jiné virózy a k projevům respirační infekce může dojít v časové souvislosti s očkováním. Nebo v průběhu epidemie onemocníme chřipkou způsobenou typem, na který organismus vytvořil nejméně protilátek. Průběh je pak ale vždy mírnější a hlavně bez komplikací.“


Kdo by měl být hlavně očkován?
„Vakcinace je nejdůležitější u osob starších 65 let a lidí s chronickým onemocněním. Provádí ji u nich obvodní lékař nebo specialista. Těmto lidem je vakcína hrazena ze zdravotního pojištění a lékárna účtuje malý doplatek, obvykle třicet až čtyřicet korun. VZP letos poprvé i tento doplatek po předložení účtu proplácí.“


Jak je tomu u ostatních lidí?
„Ministerstvo zdravotnictví nakupuje očkovací látku pro klienty domovů pro seniory, léčebny dlouhodobě nemocných a také pro jejich personál. Ten totiž může na nejvíce rizikové pacienty chřipku přenést, nebo se při jejich ošetřování nakazit sám. Proto by očkováni měli být všichni zdravotníci. Ti si ale musí vakcínu hradit sami. VZP však letos zavedla úhradu očkovaní i u zdravých osob ve věku 18 až 65 let, které jsou u ní pojištěny nejméně 3 roky. Některé pojišťovny také nabízejí příspěvek na jakékoliv očkování formou tzv. balíčků.“


Jak má zájemce v tomto případě postupovat?
„Buď si může vakcínu koupit v lékárně a o aplikaci požádat svého lékaře. Jednodušší je však obrátit se na očkovací centra Zdravotních ústavů, které jsou zásobeny očkovacími látkami kontinuálně. Poplatek se pohybuje od 250 do 280 korun podle použité látky. VZP pak očkovaným osobám částku uhradí po předložení dokladu o zaplacení.“