„Většinou se oční vady objeví u dítěte až ve škole, kdy má problémy se čtením a psaním,“ říká Robert Plachý, ředitel chebského Občanského sdružení Prima Vizus, které se zabývá preventivním vyšetřením zraku předškolních dětí.


Vyšetření v mateřských školkách probíhalo tak, že si všechny děti ve třídě sedly dokolečka na koberec. Odborníci měli s sebou notebook a kameru. Děti chodily po jednom ke stolku a podívaly se přímo do kamery ze vzdálenosti necelého jednoho metru.


„To celé trvá asi dvacet vteřin. Na počítači se ihned objeví, jestli dítě nějakou vadu má,“ popisuje Robert Plachý.


Děti to baví a lékař tak asi za dvacet sekund pozná, jestli je dítě krátkozraké, dalekozraké, šilhá, a nebo jestli nemá další jinou oční vadu.
„Ale jedná se pouze o preventivní vyšetření. Děti tak dostanou doporučení na podrobnou prohlídku očním lékařem,“ doplňuje Plachý.


V chomutovských školkách vyšetřili přes sedm set dětí a z toho jich oční vadu má asi jedenáct procent.


Pomáhá speciální videokamera


Vyšetření provádí odborníci v terénu pomocí speciální přenosné videokamery. Videokamera je vhodná pro rychlé a přesné vyšetření očí i u malých dětí. Naměřené údaje se ukládají do elektronické databáze, kde speciální diagnostický software vyhodnotí zaznamenaná data.


V případě pozitivního nálezu lékař vystaví dítěti potvrzení o vyšetření, které tak dostane doporučení k odborné prohlídce očním lékařem.