„Porosty některých ozimů nedozrály, ale už na konci června doschly, byť ještě v březnu byly silné,“ vysvětluje předseda Okresní agrární komory Jaroslav Brožka.


V bývalém okrese Chomutov se pěstuje asi šest tisíc hektarů ozimých obilovin. „Průměrný výnos se letos pohybuje na úrovni dvaceti pěti až třiceti pěti metráků z hektaru. Jsou hlášeny výnosy i vysoko nad pět tun z hektaru, což je běžné v normálním roce, ale také pod jednu tunu. V éře samostatné České republiky takové výnosy s výjimkou nejhoršího roku, kterým byl 1998, nemá obdoby,“ posteskl si Brožka.


Z olejnin je už sklizená řepka. I u ní jsou podle Brožky výnosy nižší než obvykle. Hodně špatná je situace také u máku. „Porosty nevzešly, přestože byly v některých případech i podruhé zaseté. Pěstitelé uvažují, zda se sklizní vůbec začít,“ dodává další nepovzbuzující informaci předseda.
Vzhledem ke kvalitě porostu vyjeli zemědělci na Chomutovsku na pole podstatně dřív. Sklizňové práce začaly zhruba o čtrnáct až dvacet dní dříve, než je obvyklé.


V těchto dnech vstoupily žně na polích Chomutovska již do jejich závěrečné třetiny. Existují už i zemědělské provozy, které již „zazimovaly“ kombajny a počítají, jak jsou na tom.