Zastupitelstvo Klášterce nad Ohří schválilo posouzení levnější a kompromisní varianty


Zastupitelstvo schválilo zpracování a posouzení další varianty obchvatu mezinárodní silnice 1/13.

„Jedná se o reálnější a levnější řešení. Trvali bychom na severní variantě s dvěma tunely, ale ta je spojená s mnoha komplikacemi a méně průchodná,“ uvedl klášterecký místostarosta Stanislav Stehlík.


Hlavní nevýhodou severního obchvatu je vysoká cena. Nové řešení by bylo přibližně o polovinu levnější. „Je to kompromis vůči státu v penězích,“ řekl Stehlík. Stavba s tunely by stála přibližně tři a půl miliardy, takzvaná čtvrtá varianta pak téměř o polovinu méně.


Město přijalo námitky investora proti vysoké ceně. „Nechceme výstavbu blokovat setrváváním na našem stanovisku. Předběžným schválením umožňujeme Ředitelství silnic a dálnic, aby už mohli na něčem začít pracovat,“ uvedl Stehlík.


Pokud by byla trasa postavena podle čerstvě přijatého návrhu, obešla by severně Ciboušov. V úsecích u sídliště Petlerská by silnice byla zahloubena a vedla by pod umělým krytem pokrytým vegetací.


Zatím stále platí usnesení o původní severní tunelové trase. „Z našeho pohledu je to varianta ideální, je však téměř nerealizovatelná. Došlo by k rozsáhlému vyvlastňování zahrádek i k ekologickým problémům. Není známo ani složení podloží, v případě nějakého zlomu by k výstavbě ani nemohlo dojít,“ uvedl místostarosta Stehlík.


Hustý provoz na třinátce vedoucí městem ohrožuje životy i zdraví obyvatel. Velký obchvat by měl být dokončen zhruba za dvacet let. „Přibližně do roku 2030 by to mohlo být hotové,“ říká s jistou opatrnosti klášterecký starosta Jan Houška.