Jde o zkušeného soudce s třináctiletou praxí přímo u zmiňovaného soudu. Zná tedy detailně provoz soudu, jeho problémy, obsazení, rozložení agendy a podobně.


Nového předsedu jmenoval ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. „JUDr. Šustr se zavázal, že zavede pravidelné rozbory v jednotlivých senátech, bude působit na soudce, aby se systematicky věnovali skončení starých věcí,“ uvedl k jmenování ministr.


Nový předseda chce provést fyzickou kontrolu neskončených civilních spisů a najít věci, které lze skončit. Usiluje také o navyšování počtu vyšších soudních úředníků. „Věřím, že pod jeho vedením bude Okresní soud v Chomutově daleko efektivnější a úspěšnější,“ dodal k tomu ministr Pospíšil.


Šustr nahradil v čele okresního soudu dlouholetého předsedu Petra Macháčka. Ten se rozhodl odejít z funkce sám již v září, kvůli dlouhodobým zdravotním obtížím.