Aby to nebylo tak fádní, vyzvali jsme jek malé hře: Nechť má Vaše přání jen tři věty. První musí v jakémkoli tvaru obsahovat slovo voda. Druhá musí končit otazníkem. Třetí nesmí mít více jak pět slov (podpis nepočítaje).


Z těch, kteří na naši e–mailovou výzvu reagovali, všichni naši hozenou rukavici zvedli. Jak se se zadáním poprali a co přejí obyvatelům Chomutovska? Primátorka Chomutova si zajímavě poradila s podmínkou „otazníku“ ve druhé větě, její nová náměstkyně zase přání pojala jako osobní pro šéfredaktora Chomutovského deníku Josefa Duška. Senátor Homolka dokonce poslal i fotografii…

Ivana Řápková, primátorka Chomutova:
Milí Chomutované, život je jak voda, jak divoká řeka. Sjeďte ji v tomto roce bez úhony, ač plnou peřejí a klikatou jak otazník. Užívejte si mnoho nekonečných radostí.

Marie Štáfková, náměstkyně primátorky Chomutova:
1. Nechoďte tak dlouho se džbánem pro vodu, aby se neutrhlo ucho.
2. Moudrým činí společenství druhých lidí, proto se s Vámi budu ráda setkávat. Pomůžete mi?
3. Přeji zdraví, lásku a pohodu v roce 2009.

Radek Štejnar, starosta Jirkova:
Život podobá se vodě. Je slunce, co nám život střeží? Ať je naše mysl svěží.

Jiří Kulhánek, starosta Kadaně:
Rok 2008 utekl v tempu jako voda v divoké horské řece a my stojíme na prahu roku nového. Umíme se ještě zastavit, naslouchat svému okolí, či udělat dobrý skutek pro své bližní ? Pojďme více dávat, méně brát.

Václav Homolka, senátor: (na snímku)
Rád bych popřál všem občanům Chomutovska, aby se jim po celý rok 2009 dařilo dělat nejen obyčejnou radost sobě i ostatním, ale třeba i zázraky, například měnit vodu na víno. A jak se toho dá dosáhnout bez větší námahy? Stačí vyslovit přání před vinaři.

Zdeněk Maršíček, poslanec:
Občanům Chomutovska přeji, aby jim rok 2009 neuběhl pouze jako voda, ale aby každý den v tomto roce měli vrchovatě naplněný takovými osobními hodnotami jako je rodina, zdraví, práce, životní pohoda a štěstí. Jsou snad v životě lidí vyšší životní hodnoty? Proto je přeji všem občanům.

Přemysl Rabas, poslanec:
Pravda je jako voda, svou cestu si najde. Můžete ji svázat, spoutat řetězy nebo udržet zavřenou v koši? A to je naše naděje.