Střední škola technická a automobilní v Chomutově otevřela dílnu vybavenou novými výukovými panely. „Mají stejnou elektroniku, která je v automobilech. Učitel na nich přes počítač simuluje závady, které se mohou vyskytnout. Žáci mají potom za úkol diagnostikou najít závady přímo na panelu,“ popisuje ředitel školy Václav Sailer.


Novinka má také tu výhodu, že učitel vidí, jak student při řešení závady postupuje. Navíc si žáci vyzkouší řešení závad, na které běžně nenarazí. „Zkrátka nám umožní udělat závady, které se na autě těžko provedou. Žák se alespoň setká se všemi poruchami, které se mohou vyskytnout. A naučí se je zjistit a opravit.“ dodává Sailer.


Přístroje využijí především studující v maturitním oboru Autotronik. Tento obor se zaměřuje na elektronické systémy osobních a nákladních automobilů, které se v čím dál větší míře uplatňují v konstrukci automobilů. Bez počítače se už žádný nový vůz prakticky neobejde.
Panely pořídila škola ze svého investičního fondu, pořízení jednoho vyjde na více než tři sta tisíc korun.


Slavnostní otevření této dílny a předvedení panelů se konalo 27. února na pracovišti školy za přítomnosti Petra Jakubce radního Ústeckého kraje a zástupců škol stejného zaměření z celého Ústeckého kraje. Studenti už nyní na nových pomůckách mohou testovat své znalosti.


Autoři: P. Gavdunová, J.Rödling