Ředitel nemocnice Petr Hossner všechny provedl starou částí nemocničního areálu.
Poté následoval zábavný program v chomutovském divadle. V průběhu roku se mají konat další akce na oslavu sta let od otevření nemocnice.
„Za 100 let od otevření nemocnice, se změnilo mnoho. Nemocnice se přestavovala a rozšířila o nové komplexy budov. Co se však nejvíce změnilo, je způsob poskytování zdravotní péče. Před 100 lety nebyla antibiotika, nebyly známé zobrazovací metody jako je například počítačová tomografie. Poskytování péče v nemocnici je zcela jiné. Přesto nasazení a motivace personálu se dá i po tak dlouhé době srovnávat,“ říká ředitel Petr Hossner.

Z historie: začátek

Slavnostní otevření proběhlo 1.ledna 1908 a od tohoto dne měla nemocnice k dispozici sto dvacet lůžek. Do té doby fungovala městská nemocnice, která se nacházela v dnešní Puškinově ulici. Ta už ale nestačila kapacitně.
Hlavní budova byla postavena ve tvaru kříže a byla tehdy jednoposchoďová. Kapacita nemocničních lůžek nebyla dostačující, proto docházelo k různým úpravám. Přistavovala se nová patra a další budovy.

II. světová válka

Druhá válka ovlivnila vývoj nemocnice. V nemocnici se musel vytvořit lazaret a míst i personálu bylo málo. Po osvobození řešila nemocnice nedostatek léků a lékařů. Situace se ale pomalu zlepšovala, přibývalo lékařů i zdravotních sester a tak mohla být otevírána další oddělení. Na konci roku 1945 se mezi ně řadila interna, chirurgie, gynekologicko- porodnické oddělení a ORL. O rok později se otevřela pediatrická a kožní ordinace a postupně se služby nemocnice rozšiřovaly.
V průběhu dalších let probíhaly různé modernizace, rozšiřování a výstavby, které měly za cíl zvýšit kapacitu a otevřít nová oddělení. V první polovině 80. let pak vznikl nový komplex, který zahrnoval čtyři objekty. Novou šestipodlažní polikliniku s navazujícími pětipodlažními křídly, pětipodlažní objekt lékárny, hematologicko - transfůzního oddělení a nové oddělení nukleární medicíny. Další byla rovněž pětipodlažní budova radioterapeutického oddělení a nová prádelna.

Novodobá historie

Po roce 1991 docházelo v nemocnici k organizačním změnám, měnili se majitelé a to se podepsalo i na stavu nemocnice.
Loňský rok 2007 přinesl chomutovské nemocnici podstatnou změnu – přestala existovat jako samostatná příspěvková organizace Ústeckého kraje a stala se součástí akciové společnosti Krajská zdravotní. Spolu s ní se sloučí také nemocnice v Ústí nad Labem, Mostě, Teplicích a Děčíně.
Od 1. prosince 2007 řídí chomutovskou nemocnici Petr Hossner.

Nový ředitel: První den jsem nemohl nemocnici najít a pak zaparkovat

Petr Hossner vládne coby ředitel chomutovské nemocnici od 1. prosince 2007. Proto jsme se ho zeptali jak se v nemocnici cítí, jak prožil svůj první den v ní a jaké investice plánuje.


Jak se v nemocnici cítíte a jaký je podle Vás její personál?
Během prvních padesáti dnů jsem s radostí zjistil, že je zde mnoho lidí, jak lékařů tak sester, kteří pro nemocnici dělají o mnoho více, než mají v pracovní náplni. Jsem přesvědčen, že s jejich pomocí se bude dařit nemocnici rozvíjet a zlepšovat, aby byla stále více vyhledávána pacienty. Chomutovská nemocnice má potenciál na uskutečnění změn ve prospěch pacienta.


Jaký byl Váš první den v Chomutově a chomutovské nemocnici?
První den jsem měl hned problém, když jsem hledal nemocnici. Chtěl jsem jet podle značení a hledal jsem standardní „Háčko“. To ve městě ale není. Když už jsem nemocnici našel, vznikl další problém – neměl jsem kde zaparkovat. Poté, co jsem našel místo a vstoupil do areálu nemocnice, nemohl jsem se zorientovat, ani vnitřní značení není nejlepší. Jestliže chceme poskytovat služby klientům, musíme začít i s těmito základními věcmi.


Jaké investice chystáte v letošním roce nebo do budoucna - na co se pacienti můžou těšit?
Připravujeme investice do přístrojového vybavení pro několik oddělení. Na některých odděleních je potřeba „investovat“ a přijmout další lékaře, tak abychom i v budoucnosti mohli rozvíjet péči, jakou nemocnice chce poskytovat. Snažíme se najít nejlepší způsob jak umožnit lepší orientaci pacienta po areálu nemocnice a poté mu zpříjemnit samotný pobyt na pokoji. Některé věci naši pacienti poznají již během prvního pololetí tohoto roku.