Zahájení rybářské sezony, tedy 16. dubna, je první den, kdy můžou rybáři začít lovit v pstruhových vodách.

„Lidi si na to dokonce berou dovolenou,“ říká rybář a předseda chomutovských závodníků v lovu ryb udicí Václav Pešek. „Posledního listopadu je pak ukončení pstruhové sezony, to jsou dva naše svátky, dvě tradice,“ dodává.


Při zahájení či ukončení rybářské sezóny pod vodní nádrží Nechranice obvykle zaměstnanci Povodí Ohře provádějí manipulace na vodním díle takového rázu, aby umožnili rybářům první či poslední rybolov na pstruhové vodě v roce. Manipulace představují snížení odtoku vody z Nechranic na úroveň 16 m3/s.
„Tato manipulace nebyla při letošním zahájení možná. Celá situace je způsobena zejména přívalovými srážkami z pátku 12. dubna. Kromě toho byla na středu 16. dubna předpovězený další silný déšť,“ vysvětluje tiskový mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.


Ohře pod Nechranickou přehradou je podle Václava Peška vyhledávaným revírem pro pstruhy. „Přímo pod nádrží se ale také dají ulovit i kapitální úlovky, jako jsou štiky nebo candáti. Ty jsou pro pstruhové řeky škodlivé, takže si je rybáři můžou ponechat. Jinak se tito dravci můžou lovit až od 16.6.,“ vysvětluje.


Normálně Chomutováci chytají na revíru Ohře od Nechranické přehrady až k jezu ve Stranné. Odtud začíná žatecký revír až k silničnímu mostu v Žatci. „Tady se ale nedalo chytat,“ oznamuje Václav Pašek.


Všichni rybáři se tak sešli u starého koryta řeky. „Ve „staré řece“ bylo ale hodně lidí, přijelo tam asi 50 aut, to je tak sto rybářů,“ říká Václav Pašek. „Kvůli velkému průtoku se špatně chytalo, nedalo se dostat do vody. Museli jsem stát na břehu nebo na kraji řeky,“ říká smutně.


Přítok vody do Nechranic byl v polovině minulého týdne 114 m3/s a hladina vody v nádrži byla na kótě 269,56 m n. m. „Při tomto stavu se nemůže snižovat odtok vody z nádrže. Maximum zásobního prostoru je totiž 269 m, a to již bylo překročeno. Ve vazbě na přítok je počítáno s 273, 05 metru. Až do této výšky se však nesmíme při běžně zvýšených průtocích dostat,“ vysvětlil Svejkovský.