„Vybrali jsme dva architektonické týmy, abychom získali odlišné pohledy na řešení oživení náměstí,“ vysvětlil kadaňský starosta Jiří Kulhánek.
V zadání studie je řešení prostoru náměstí a dvou přilehlých ulic – Švermova a Tyršova, které tvoří pěší zónu. Úkolem architektů je oživení náměstí, jeho lepší zpřístupnění chodcům, rozšíření odpočinkových a relaxačních míst a řešení prostoru předzahrádek. Studie by se také měly zaměřit na dopravu, aby co nejméně omezovala procházející.
 
Dále výměna mobiliáře včetně řešení veřejného osvětlení, zmizet by měly i části betonových povrchů, které budou nahrazeny přírodním materiálem. Třešinkou na dortu je pak návrh druhé kašny.
„Obě studie budou vystaveny v prostorách kulturního domu Střelnice, kde se s nimi bude moci seznámit i veřejnost,“ řekl starosta.
 
Prvního října od pěti hodin odpoledne proběhne ve velké zasedací síni kadaňské radnice veřejné projednávání k představeným studiím. Jak dále řekl starosta, rekonstrukce náměstí by se nejspíše prováděla postupně a v delším časovém horizontu podle finančních možností města.