Od středy je celý okres Chomutov pod dozorem. Krajská veterinární správa tu totiž vyhlásila takzvané pásmo ochrany před nákazou katarální horečky ovcí. Jde o chorobu, jejíž poslední hlášený výskyt byl v Bavorsku. Ač by se z jejího názvu mohlo zdát, že chovatelé skotu a dalších zvířat mohou být v klidu, opak je pravdou. Nemoc totiž postihuje všechny přežvýkavce.
Opatření proti šíření nákazy v sobě mimo jiné zahrnuje, že chovatelé nesmějí svá zvířata převážet. Podle Hany Dufkové z Okresní agrární komory Chomutov toto omezení s sebou přinese obrovské finanční ztráty.
„Teď je období, kdy chovatelé prodávají telata. Prodej telat pro ně představuje první letošní peníze, takže je pravděpodobné, že mnohým z nich omezení způsobí finanční potíže,“ uvedla Hana Dufková.


Pokud opatření potrvá delší dobu, telata přiberou na váze a na trhu o ně bude menší zájem. S tím se sníží i jejich prodejní cena. „Je možné, že zákazníci telata teď nakoupí jinde,“ poznamenala Hana Dufková. Případné škody plynoucí z omezení si netroufla odhadnout. Kromě ztrát z prodeje se totiž do škod promítnou i náklady na další krmení a ustájení neprodaných kusů.
Nutno dodat, že Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj - KVS může chovatelům udělit výjimku, aby mohli svá zvířata převážet. „Budeme posuzovat jednotlivé případy. Jednou z podmínek je postřik zvířat insekticidy,“ uvedl Petr Pilous z KVS.


Podle něho se projevy katarální horečky u jednotlivých druhů zvířat liší, přičemž nakazit se může i zvěř v lesích. Na okrese je většina chovů venku, možnost nákazy se tím zvyšuje.
Nemoc přenáší hmyz sající krev zvaný tiplíci. Nejvíce v ohrožení jsou ovce a kozy, pro které může být katarální horečka smrtelná. Menší obtíže se pak projevují u zmiňovaného skotu. Důležité je, že člověk se touto nemocí nakazit nemůže.
Jak již bylo řečeno, poslední nákaza se objevila v Německu. Vzhledem k možnostem šíření se kromě dvacetikilometrového pásma okolo ohniska vymezuje ochranné pásmo do vzdálenosti 100 kilometrů, do kterého nově spadá Chomutovsko a na které navazuje pásmo dozoru zasahující do vzdálenosti 150 kilometrů od ohniska. Tam od 12. září spadají Louny, Most a Teplice.


V případě dalšího šíření nemoci je vysoce pravděpodobné, že se pásmo dozoru, potažmo pásmo ochrany, rozšíří na celý Ústecký kraj.
Katarální horečka byla dříve typickou nemocí pro jižní oblasti. V Evropě se poprvé objevila v Nizozemí, Belgii a Německu. V Čechách zatím nebyl výskyt doložen.