Na veřejnosti se objevily spekulace, které říkaly, že regulace nájemného v bytech v majetku města Chomutova padne, když se jejich vlastníkem stane Chomutovská bytová a. s. Tato nově vytvořená společnost, ve stoprocentním majetku města, totiž v Chomutově převezme pod svou správu téměř dvě tisícovky bytů a řadu dalších nemovitostí.


Podle Jany Vaňhové byty pod Chomutovskou bytovou budou mít nadále regulované nájemné. „Nájemné v městských bytech se přechodem pod Chomutovskou bytovou a.s. nebude měnit. Postup stanovení nájemného zůstává stejný,“ uvedla k tomu.
Zároveň s tím informovala, že Chomutovská bytová nepřipraví pro své nájemníky žádné zvláštní úlevy. „Přechodem na akciovou společnost nebudou zhoršeny finanční podmínky stávajících nájemců, avšak není zde důvod pro úlevy na nájemném s ohledem na to, že Chomutov má jednu z nejnižších cen nájemného.“


Takzvané smluvní nájemné, které bývá zpravidla vyšší než regulované nájemné, budou platit jen takzvaní noví nájemníci. To znamená, že ho budou platit pouze ti, kteří se do městského bytu nově přistěhují.


Regulace nájemného skončí v roce 2010 a podle dřívějšího vyjádření Josefa Tvrdého, předsedy Stavebního a bytové družstva Chomutov, bude po tomto datu jeho výši ovlivňovat trh. O nájemném v městských bytech bude rozhodovat valná hromada nové akciové společnosti. Tu tvoří chomutovští radní.