Klášterečtí se tak konečně dočkají, o nutnosti zvelebení budovy se hovořilo již několik let. O záměru Českých drah informoval na zasedání zastupitelstva starosta Jan Houška.


Nádraží bude mít novou fasádu, dělníci také vymění okna. Klášterečtí chtěli také nové nástupiště, toho se ale hned tak nedočkají.
Na jednání také zaznělo, že se České dráhy budou zbavovat svého majetku v Klášterci. Jedná se o drážní domek nebo o parčík, který je hned vedle nádraží. Nyní je poměrně zanedbaný a rozrytý koly aut.


Starosta ujistil, že město bude chtít nabízené objekty koupit a případně zvelebit tak, aby návštěvníky města a lázní vítal upravený park a okolí.
Záležet ale bude také na ceně, na zastupitelstvu zaznělo, že České dráhy jako akciová společnost půjdou po nejvyšší nabídce. Město by tak muselo pravděpodobně přeplatit všechny ostatní zájemce. Kvůli ekonomické krizi jsou však nyní rozpočty obcí obecně napjaté.