„Přátelskou spoluprací Erzgebirgsvereinu Schneeberg s Oblastním muzeem v Chomutově a se starosty pohraničních obcí bude tento v pořadí třetí projekt dokumentovat dějiny pohraničí našich obou národů. Je naplánováno sem umístit hřiště, dvě místa k odpočinku, dva stožáry a informační skřínky a dvojjazyčnou ceduli,“ vysvětlil Joachim Baldauf z něměcké strany.


Stará celnice v Načetíně se může pochlubit bohatou historií. „Toto pamětní místo a místo setkávání podél hraniční linie ukazuje akční radius pytláka Karla Stűlpnera a představuje stavební kameny evropských přátelských myšlenek. Chceme tím všem přátelům ukázat, že nás hranice již více nerozdělují, nýbrž spojují,“ pokračoval J. Baldauf.


Pytlák a pašerák Karl Stűlpner (1762-1841) dezertoval poprvé u Döbeln v Sasku a přišel do Křímova. Později získal místo mysliveckého pomocníka v hájovně v Novém Domě a v Jindřichově Vsi. V soudních aktech z Wolkensteinu, okolo roku 1786 stojí, že s 6 pytláky pytlačil u Kienhaidy.


Tento dům stojí dnes jako zbytek zdi přímo na hraniční čáře. Přesně zde se setkávají dvě staré obchodní cesty, přicházející ze Saska. Českou stezku z Rochlitz, Chemnitz, Zschopau, Zöblitz, Rűbenau používal už v 8. století biskup z Wűrzburgu. Staré město Zöblitz bylo pohraniční město, mělo kolem roku 1612 svobodné pivovarské a výčepní právo a svobodný trh se solí. Pohraniční vesnice Rűbenau ležela tehdy v bezcelní zóně a bylo zde pašováno velké množství soli. Horní Načetín a Zöblitz byly místy, kde se vybíraly poplatky za používání cest a ochranu.