„Škody po zimě jsou u nás minimální. V naší oboře je les v symbióze se zvěří,“ popisuje skoro básnicky myslivecký hospodář v oboře Červený Hrádek Lukáš Stránský a dodává konkrétně: „Hajný, který se o les stará, vysazuje takové stromky, které zvěř nežere, například smrk stříbrný „A když už zvěř stromky okouše, pak je natíráme speciálním ochranným nátěrem a ten stromečky chrání před napadením škůdci.“


V křimovské honitbě roznášejí ve skleničkách takzvaný „Hunikol“. Ten má zvěř vytlačit z určitých oblastí, právě proto, aby neokusovala mladé stromky. „Nakapeme do skleniček asi 2 až 3 mililitry a dáme tam knot. Zavěsíme to na stromy a působí to asi do vzdálenosti 100 metrů. Páchne to jako lidský pot. Zvěř to odpuzuje,“ vysvětluje myslivecký hospodář Jan Kordač.


Větrné počasí na konci března poničilo mnoho posedů, krmelců a žebříků. Ty musí myslivci opravit a v dubnu je na to dostatek času. Opravy musí být hotové i vzhledem k blížícímu se odstřelu srnců, který začíná v polovině května.


Po zimě je také potřeba kontrolovat zastřešení a ohrazení krmelišť. Musí se z nich odstranit všechny zbytky potravy, aby nesloužily jako potrava pro hraboše.


Na polní honitbě ve Všestudech zase pěstují bažanty, zajíce a koroptve. V dubnu myslivečtí hospodáři vyhodnotí výsledky jarního sčítání zvěře, vyhodnotí ztráty po zimě a podle toho sestaví plán chovu a lovu zvěře na rok 2009. „ Také vyčistíme a opravíme krmelce pro zvěř. Po dohodě s vlastníky pozemků vysázíme stromky a keře. V přírodě se rodí mláďata, zajíčci kteří potřebují ochranu myslivců před dravou zvěří,“ popisuje činnost myslivců na jaře myslivecký hospodář MS Všestudy Petr Brziak.

Autor: Pavlína Gavdunová