To jsou výsledky prověrky chomutovského okresního soudu, kterou provedlo ministerstvo spravedlnosti na konci roku 2008.

„Ve všech čtyřech případech, kde navrhujeme kárná opatření snížení platu, jde o těžko ospravedlnitelné excesy průtahů,“ uvedl Pospíšil.

Doufá, že snížení platů bude efektivním opatřením k nápravě. Všechny postihy Pospíšil udělil za průtahy v soudních řízeních, kdy se spory vlekly neúnosně dlouho. Třem soudcům, kteří dostali jen důtku pomohlo, že na případech už aktivně pracují.

Tresty kvůli průtahům

Podle ministerstva docházelo k průtahům nejčastěji při vyřizování platebního rozkazu, což prý není náročná agenda. Zpoždění v jedné zmiňované věci bylo až sedm let.

Snížení platu hrozí třem soudcům na civilním úseku a jednomu na trestním. Ministerstvo dává pouze návrh na snížení platu, o tom, zda soudci o peníze příjdou, rozohodne Vrchní soud, který funguje jako kárný.

Chomutovský soud se dlouhodobě potýká s několika tisíci nevyřízených případů. Nyní jich je kolem devíti tisíc. Podle jeho současného předsedy Petra Šustra, který nastoupil od nového roku, je to pozůstatek z 90. let, kdy v Chomutově soudilo minimum mužů a žen v talárech.

Úkolem nového předsedy je právě snížení doby délky trvání procesu v Chomutově. V nedávném rozhovoru pro Deník uvedl, že zdejší soudci musí řešit přicházející agendu a k tomu ještě stovky kauz z minulých let.