. Ten si zažádal o změnu takzvaného územního plánu, aby na pozemku mohl vyrůst hypermarket. Radní ale řekli důrazné „ne“.
Podle Úřadu územního plánování by hypermarket celou plochu zcela znehodnotil jak z urbanistického hlediska, tak i z hlediska ekologického. Za své by totiž musela vzít alej vzrostlých dubů. Jako argument slouží i to, že vznik hypermarketu by na sídlištích Kamenná a Březenecká znamenal konec nebo alespoň útlum podnikání v menších prodejnách, přičemž objekty, ve kterých tyto prodejny sídlí, by začaly chátrat.
Územní plán pro lokalitu Kamenného Vrchu počítá jen s výstavbou bytových domů vyššího standardu. To se pravděpodobně nezmění ani do budoucna, protože město údajně nemá pro tuto výstavbu jiný a lepší pozemek.


Vedení radnice zatím plánuje výstavbu bytových domů vyššího standardu na Lipské ulici u kina Oko. Zde se ale nejedná o soukromé pozemky, ale o pozemky v majetku města Chomutova. Podle předběžných informací o tamní byty mají velký zájem manažeři z průmyslové zóny Triangle u Žatce.
Jedinou naději pro majitele pozemku na Kamenném Vrchu, jak prosadit změnu územního plánu a tím pádem umožnit výstavbu hypermarketu, skýtají zastupitelé. Ti totiž budou o rozhodnutí radních hlasovat 24. září. Přesto by ale bylo velkým překvapením, kdyby zastupitelé dali přednost obchodnímu centru před bytovými domy.