„Nechali jsme už vykácet starý sad, aby nepřekážel ve výstavbě,“ informoval starosta Pavel Bursa. „V souběhu s námi kácí na svých pozemcích také pražská společnost Vltava Group,“ dodal.


Ta v přímém sousedství obecních parcel chystá podmínky pro výstavbu čtyřiceti pěti domů na deseti hektarech.


Jak starosta předeslal, už nyní obec eviduje 52 žádostí o koupi parcely. „Přednost dáme místním lidem a také zohledníme pořadí došlých žádostí,“ upřesnil. To hned poté, co Málkovští vybaví lokalitu přívodem vody, plynu, elektrické energie, dešťovou a splaškovou kanalizací a komunikacemi v ceně 15 miliónů korun. Připravena by měla být už v druhém pololetí.


Stejné načasování platí i pro vybudování nové čistírny odpadních vod, které bude stát dalších jedenáct miliónů korun. Stávající vystačí jen pro čtyřista lidí a nevstřebá předpokládaný nárůst obyvatel. O náklady se s Málkovskými podělí Severočeská vodárenská společnost.


Původní záměr obce i pražské společnosti byl prodávat metry čtvereční za jednotnou cenu. Jak ale informoval starosta Pavel Bursa, už nyní je jasné, že ceny za parcely pod Skřivánčím vrchem budou dvojí. Obec je chce nabízet za přibližně čtyři sta korun zatímco společnost Vltava Group za téměř sedm set korun.