Strom zasadil společně se starostou Málkova Pavlem Bursou před obecní prodejnou. Vysazením stromu bylo vyvrcholením vzájemné spolupráce a partnerství obou stran.