Podle tajemníka magistrátu Theodora Sojky je absence na zkouškách až padesátiprocentní. „Významně nám klesá produktivita zkušebních komisařů,“ upozorňuje. „Jestliže je například na jeden den dojednáno přezkoušení deseti klientů a přijde jich jen pět, a navíc jsou mezi nimi časové prodlevy, komisařova práce má mezery a zbytečně narůstá i počet těch, jimž se termín zkoušek oddálí.“


Na neukázněnost některých žáků autoškol doplácejí jejich kolegové, kteří musí čekat na stanovení termínu magistrátem, který se kvůli tomu prodlužuje.
„S vedením autoškol jsme se dohodli na společném úsilí, jak tento negativní jev minimalizovat,“ informuje dále Sojka. „Součástí jejich výuky bude nově i upozornění, že po klientovi, který se bez závažných důvodů nedostaví k závěrečné zkoušce, budeme požadovat úhradu nákladů, jež nám vzniknou.“
Takže kromě poplatku sedm set korun za vykonání závěrečné zkoušky může klient autoškoly připlatit ještě tři sta korun za nedostavení se ke zkoušce. Ten, kdo tento poplatek nezaplatí, nebude připuštěn ani ke zkoušce v náhradním termínu.