Václav Homolka (KSČM), senátor: Vzhledem k mé bývalé funkci místostarosty Klášterce nad Ohří vím, že pokud dojde k takovémuto pochybení, tak je chyba většinou na obou stranách. Na jedné straně selhání jedince, který něco, co je v rozporu se zákonem, udělal, a na straně druhé je to chyba systému, který mu to umožnil. Důležité je, zda se finanční machinace stala jednou, nebo jich bylo více v delším časovém období, což by spíše signalizovalo špatnou práci vedení města. To má dostatek prostředků k tomu, aby takovým snahám předcházelo a pokud už k něčemu obdobnému dojde, tak má své interní prostředky k vyřešení problému. Musí proto pracovat s vnitřním auditorem a samozřejmě kontrolním výborem, navíc každý vedoucí má svého přímého nadřízeného, takže tam asi budou rezervy. Oceňuji, že se magistrát nepokusil kauzu „zamést pod koberec“, ale snaží se o všem informovat. Jestli informuje dostatečně a objektivně, ukáže budoucnost. Vím od našich zastupitelů v Chomutově, že se tímto problémem chtějí důkladněji zabývat jak na jednání zastupitelstva, tak prostřednictvím kontrolního výboru.

 

Přemysl Rabas (Strana zelených), poslanec: Vím o této kauze tak málo, že nepovažuji za vhodné se k ní vyjadřovat. 

 

 

Jaroslav Krákora (ČSSD), poslanec: Celou záležitost je potřeba řádně prošetřit, zda se jedná o systémovou chybu nebo chybu jednotlivce. Magistrát města Chomutova by se měl zasadit o to, aby to bylo vyšetřeno jak ze strany Magistrátu, tak ze strany Policie ČR, popř. dalšími orgány a vyvozeny řádné důsledky.

 

 

 

 

 

Zdeněk Maršíček (KSČM), poslanec: Můj názor je v podstatě shodný se stanoviskem klubu zastupitelů za KSČM, které bylo tento týden uveřejněno v chomutovském deníku. To znamená, že se zastupitelé za naši stranu daleko více zaměří na vnitřní chod magistrátu a budou požadovat informace o personální práci na úřadě. Souhlasím i s jejich vyjádřením, že svoji činnost v kontrolním výboru zaměří do oblasti, ve které k finančním machinacím došlo. Osobně jsem názoru, že za minulého i současného vedení magistrátu došlo k řadě pochybení či selhání pracovníků a že by z toho již měly být vyvozeny nějaké závěry směrem k vedení chomutovského magistrátu.
Nevím, jestli v tomto konkrétním případě došlo k selhání jednotlivce či je chyba někde jinde, to ať vyšetří policie. Možná, že by to ale chtělo v Chomutovských novinách ve sloupku „Slovo primátorky Ivany Řápkové“ opatrněji psát o škarohlídech, kteří jen kritizují a mít větší míru sebereflexe ke své vlastní práci.

 

 

Otázky byly zaslány všem poslancům a senátorovi