Co k tomu vedení magistrátu vedlo?
Podle tajemníka magistrátu Theodora Sojky by bylo přijetí úředníka na odbor správy majetku města kontraproduktivní. Jelikož vzniká nová akciová společnost města s názvem Chomutovská bytová, která se bude starat o majetek, jež byl doposud pod správou zmiňovaného odboru, úředník by neměl práci. „Museli bychom ho potom propustit a vyplatit odstupné,“ vysvětlil Theodor Sojka. Aby tak magistrát zabránil finanční ztrátě, rozhodl se výběrové řízení zrušit.