Problém je v tom, že nájemníci z toho nadšeni zrovna nejsou. O politické straně nic neví. Mají pocit, že jejich dům je teď hlavním sídlem „nějaké“ strany a tudíž i oni se stali „členy“, aniž by chtěli.


„Proč někdo zaregistroval náš dům jako hlavní sídlo této strany? Vždyť my s tím nemáme nic společného,“ rozčiluje se místopředseda SVBJ, který si ale nepřál zveřejnit jméno. „Ani nevíme kdo to způsobil, jen tušíme. Na jedné schránce v domě se objevil nápis Libertas.“


Na stránkách Ministerstva vnitra v seznamu politických stran je napsáno, že strana vznikla 13. 1. 2009. Na stránkách nejsou dostupné stanovy strany ani jiný kontakt, než uvedená adresa sídla. (více najdete zde)


Obyvatelé domu se obávají problémů, které by mohly nastat. „Bojíme se případných následků. Nechceme být do něčeho zataženi. Dneska se dějí různé věci. Co kdyby nám třeba díky problémům této strany vzali náš dům, náš majetek,“ rozčiluje se další obyvatel domu, byť naprosto zbytečně.


Nájemníci sepsali petici, kterou v nejbližší době pošlou na ministerstvo vnitra. Vyzývají osobu, která stranu registrovala, aby jasně zveřejnila, kdo je za její činnost právně zodpovědný.


Člověk, který stranu zaregistroval na místě svého trvalého bydliště se nedopustil ničeho nezákonného. Pokud jde o sídlo strany, je jedním ze základním identifikačním znakem právnické osoby a je povinnou náležitostí stanov. Ale zákon nevyžaduje doklad prokazující právní titul k užívání nemovitosti. Ministerstvo vnitra tedy vychází z předpokladu, že údaj o sídle je ve stanovách strany či hnutí uveden oprávněně.

Autorka: Pavla Gavdunová