Komunikace v parku v současné době není možno na bruslích hladce přejet a tak projekt počítá se dvěma základními okruhy s tím, že stezky budou i nadále přístupné široké veřejnosti.


„Problematické bude pouze propojení západní a východní části z hlediska převýšení,“ podotkl vedoucí odboru rozvoje investic Milan Straka. „Na severní straně je stezka okruhována prakticky v rovině, jižní strana překonává výškové propojení a bude náročnější.“
Povrchy v délce pěti kilometrů dostanou novou vrstvu z jemného asfaltobetonu a zásah do zelených ploch má být, co nejmenší – jen v případě rozšíření v obloucích. Stezky nebudou lemovány obrubníky, čímž se usnadní odvod dešťových vod z povrchu stezky.


Projekt nové stezky pro bruslaře vyšel na 105 tisíc korun. Náklady na její výstavbu, včetně opravy veřejného osvětlení a mostků přes potok jsou šest a půl miliónu korun. Město nyní čeká na vyhlášení příslušných dotačních programů z fondů EU. Pokud bude projekt úspěšný, stezka by mohla být dokončena už příští rok.