Místostarosta Klášterce Tomáš Šroubek na zastupitelstvu tvrdil, že Lázně Felicitas odcházejí z projektu lázní jako strategický partner.

Konkrétně jmenoval také vás, že opouštíte představenstvo Lázní Evženie. Je to pravda? Proč opouštíte projekt lázní, tedy případně představenstvo?
Já jsem na jednání dozorčí rady společnosti Lázně Evženie dne 11.2. 2009 oznámil, že se nebudu já osobně přímo podílet na vedení společnosti. Přesně tuto formulaci jsem také použil na setkání se zastupiteli téhož dne. Důvod byl prostý. V současné době, kdy je společnost přímo řízená představenstvem, bylo třeba představenstvo doplnit o ekonoma a odborníka na zdravotní a ambulantní péči. Takového Lázně Felicitas mají a záměr jmenovat ho do představenstva společnosti za strategického partnera byl avizován dlouho dopředu, tuším od září loňského roku. Navíc řízení společnosti přímo představenstvem je velmi časově náročné a nejsem přesvědčen, že vzhledem k mé vytíženosti bych byl schopen tuto časově náročnou a vysoce zodpovědnou funkci dlouhodobě zastávat.


Jednat s vámi měl i starosta Jan Houška. Přesvědčoval Vás, abyste zůstal? Co jste řešili nejvíce?
Pan starosta se mnou jednal, já jsem mu podrobně vysvětlil důvody, které mne k mému rozhodnutí vedly. Vzájemně jsme se ujistili, že nám obou záleží na úspěšné realizaci projektu a budoucnosti lázní. Nastínili jsme možná řešení s tím, že mandát pro jednání pana starosty je logicky spjatý s rozhodováním Rady. Pan starosta mne ujistil, že situaci projednají v Radě města a následně se sejdeme k dalšímu jednání.


Představenstvo k 31. 3. opouští i T. Šroubek. Souvisí Váš odchod nějak s jeho odstoupením?
K tomu se nemohu vyjádřit, nic o tom nevím. Pan Šroubek své kroky se mnou neprojednává. Můj odchod nemá s případným odchodem pana Šroubka vůbec žádnou spojitost.


Lázně měly vyšší provozní ztrátu za loňský rok než se čekalo. Čím to bylo?
Za prvé došlo k časovému prodlení při založení společnosti. Následně, a to je hlavní důvod, bylo nutné ihned po svém vzniku společnosti vytvořit 21 pracovních míst. Pro tyto zaměstnance nebyla možnost připravit pracovní zařazení tak, aby mohli vykonávat ihned produktivní práci. Bylo nutné stavebně dokončit a dovybavit provozy lázní. Dovybavení provozu sebou neslo značné prvotní náklady. Legislativní proces registrace nestátního zdravotního zařízení a následně uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami je také běh na dlouhou trať, ale bez něj nemáte oprávnění činnost vykonávat. A v neposlední řadě se nepodařilo začlenit provoz restaurace Peřeje pod Lázně Evženie, tak jak to původní podnikatelský záměr a tím i finanční plán obsahoval. To jsou hlavní příčiny, proč ztráta byla vyšší o cca 1,5 milionu než původně plánovaná.


Zůstanou Lázně Felicitas nadále strategickým partnerem Lázní Evženie?
Lázně Felicitas s Městem Klášterec nad Ohří mají uzavřenou smlouvu o spolupráci, a tu v žádném případě neporuší. Máme zájem nadále spolupracovat na projektu a rozvoji lázní, jsme připravení se i finančně spolupodílet na investici do lázeňského hotelu.


Jak vidíte budoucnost lázeňství v Klášterci?
Pokud se podaří zajistit výstavbu hotelu a tím dokončit po stránce vybavenosti lázeňský komplex, pak stále tvrdím, že je to životaschopný a smysluplný projekt. V případě, že se stavba hotelu nebude realizovat, pak je třeba změnit koncepci a v „lázních“ bude převládat ambulantní rehabilitační léčba, kombinovaná s provozem wellness centra.

Ve středu MěÚ zveřejnil na webových stránkách zprávu z jednání Rady města z 5. 3. 2009. Rada navrhuje zastupitelům ukončit k 31.3. 09 spolupráci mezi městem a Lázněmi Felicitas. Nové okolnosti těchto změn najdete tady