Realizace projektu se neustále potýká s nějakými problémy, které odsunují termín dokončení. Prvním termínem bylo loňské léto. Kvůli majetkovým sporům s lesy však tento termín nebylo možné dodržet. Po té bylo proti stavbě lávky počasí. Nyní je problémem geologický průzkum.


Po očištění skály, které probíhalo od začátku února, je nutné provést konečný geologický průzkum.

„Geologický průzkum byl udělán již na začátku, ale po očištění skály se objevily nové věci jako trhliny, praskliny a podobně. My jsme zastavili práce a čekáme na projekt a vyjádření geologů,“ říká stavbyvedoucí Pavel Šuster.


Geologický průzkum probíhá od minulého týdne. „Hotový bude do konce března. Část průzkumu bude známá již do konce tohoto týdne, takže se bude moct začít pracovat,“ informuje Milan Straka z odboru výstavby města Kadaně. Od příštího týdne už by se tedy konečně mohlo začít s vrtáním. Letos mělo město v plánu otevřít lávku cyklistům do konce června. Zda stihnou stavaři čtrnáctidenní zpoždění dohnat, se uvidí v létě.


Body, do nichž mají být umístěny kotvy, na kterých bude lávka držet, byly vyznačeny na skále již při původním geologickém průzkumu. Po očištění, při kterém se odhalily další vlastnosti skály, již geologové nezaručují stabilitu lávky ani skály, pokud by byla tato místa využita k vrtání a ukotvení lávky. Proto je tento průzkum nutný.