Vlastní konstrukce už je připravená a upevňovat ke skále se začne právě po skončení těchto prací. „Lešení je už postavené delší dobu. Momentálně se skála očišťuje a dělá se průklest křovin, které brání samotné montáži i lávce,“ popisuje Milan Straka z odboru výstavby města Kadaně.
Do skály zapuštěná cyklistická lávka, která bude lemovat skály v okolí Kadaňského stupně a bude sloužit cyklistům na jejich vyjížďkách do Klášterce nad Ohří, se potýkala s mnoha problémy.


Prvním termínem, kdy měla být cyklistům zpřístupněná, bylo loňské léto. Datum zahájení stavby však posunuly majetkové spory s Lesy České republiky. Ty převedly pozemek, na kterém bude lávka stát, na Kadaň až v srpnu. Po vyřešení tohoto problému stálo stavitelům v cestě počasí, na zabudování do skály je totiž zapotřebí určitá teplota.
Výhoda nové cesty pro cyklisty tkví především v tom, že už nebudou muset snášet svá kola po schodech Kadaňského stupně. Unikátní stezka totiž bude kopírovat desetistupňový sklon členitého skalního masívu.