Chodit a jezdit potmě musí lidé po Spořické ulici na kraji Chomutova. Byť tam lampy pouličního osvětlení jsou, nesvítí. Nikdo se k nim totiž nehlásí. Technické služby města Chomutova a obec Spořice, které by se o ně mohly teoreticky starat, přehazují zodpovědnost jeden na druhého.
 
Situace na Spořické ulici vypadá následovně. Byť tu lampy jsou, poslední svítí u celního úřadu, přičemž ve směru na obec Spořice je černočerná tma.
Podle našich zjištění tato situace panuje celou řadu let a přesto se dosud nic neděje. Na podnět našich čtenářů jsme se v tomto rozhodli něco podniknout. Obrátili jsme se na Technické služby města Chomutova – TSmCh a požádali je o vysvětlení.
 
„Není to věcí technických služeb, ale obce Spořice,“ říká Jan Dvořák z TSmCh. Podle něho jsou nesvítící lampy už za katastrem města, takže pod technické služby nespadají. Jak uvedl, lampy patří obci Spořice, které si je měly převzít už v roce 1987. O tom dokonce existuje předávácí protokol, který má redakce k dispozici.
Po této informaci jsme se obrátili na starostu Spořic Josefa Ješetického. Ten ale s lampami také nechce nic mít. „To osvětlení nikdy nebylo v majetku obce. Nechtěli jsme jej, protože obec na něj neměla peníze,“ ohrazuje se.
 
V protokolu z roku 1987 je přitom jasně uvedeno, že si objekty (lampy) převzal tehdejší Místní národní výbor ve Spořicích.
Řada Chomutováků i lidí ze Spořic by uvítala, kdyby se přeci jenom věci pohnuly kupředu a Spořická byla celá osvětlená. Jak říkají, cítili by se tam daleko bezpečněji. „Pracuju ve Feroně a chodím tudy i večer. A strach samozřejmě mám, ta tma není zrovna příjemná,“ říká šestadvacetiletá Chomutovačka.
Zatím to však vypadá, že v dohledné době bude ve Spořické ulici pořád zhasnuto. Není totiž nikdo, kdo by otočil pomyslným vypínačem.