Divadelní sál, zkušebny pro mladé kapely, prostory pro jezdce na skateboardech nebo takzvané nízkoprahové volnočasové centrum. To všechno má během několika let vzniknout v bývalém komplexu kina Evropa na Březenecké v Chomutově. Občanské sdružení Kuprospěchu, které má Evropu v pronájmu za symbolickou korunu, představilo poslední zmiňovanou aktivitu veřejnosti minulou sobotu.
Byť může spojení slov nízkoprahové volnočasové centrum působit poněkud nesrozumitelným dojmem, jeho účel je poměrně prostý.
Jde o to zabavit omladinu z okolních sídlišť prostřednictvím kroužků a her, aby se vyvarovala drog, krádeží a dalších nepravostí.
„Nízkoprahové centrum je o tom, že děti se tu budou moci zdarma zapojit do činností, do jakých budou chtít. Nikdo je nebude do ničeho nutit, přičemž budou moci přijít a odejít, jak jim to bude vyhovovat,“ říká členka občanského sdružení Kuprospěchu Markéta Kubalová.
Podle ní bude součástí centra i jakási poradna. Děti a dospívající mládež tu bude mít možnost svěřit se s problémy, jaké je momentálně trápí.
Dokončení ze strany 1


„Přijde sem dítě, že má nějaký problém, buď doma nebo ve škole, a zdejší pracovníci mu s tím budou moci poradit. Je to lepší, než kdyby něco samo vymýšlelo s kamarády za barákem,“ vysvětluje Markéta Kubalová, přičemž součástí práce zaměstnanců centra bude problémové děti aktivně vyhledávat.


Peníze přijdou z EU

Komplex kina Evropa má občanské sdružení Kuprospěchu v pronájmu od města od třetího března 2006. Chomutovští radní o pronájmu rozhodli v polovině roku 2005. V době, kdy bylo kino a navazující vinárna Družba bezprizorní, čelila budova desítkám nájezdů vandalů a pochybných existencí. Z komplexu, kam chodili lidé za nejnovějším kasovými trháky a za dvojkou červeného se rázem stal vybydlený dům. To se má ale v nejbližší době změnit. Na pomoc mají přijít peníze z fondů.

„Podle původních plánů už to mělo být vlastně otevřené, ale problém byl v tom, že v době, kdy jsme komplex získali, nebyly k dispozici žádné peníze z dotací a grantů,“ říká člen sdružení Kuprospěchu Miroslav Koranda. „Nyní máme v plánu žádat o dotaci z Operačního programu životního prostředí, ze kterého lze čerpat peníze na ekologizaci budov. Zároveň spolupracujeme s německou stranou na příhraničním programu Cíl 3.“
Příslibem do budoucna je i finanční příspěvek od Severočeských dolů na zpracování projektové dokumentace. Sice již existuje studie na přestavbu Evropy, kterou zpracoval student architektury, ovšem jak Miroslav Koranda dodává, naplnit tuto vizi by si vyžádalo obrovské investice.

Kde, kdy, co
Nízkoprahové centrum volnočasových aktivit by mohlo být v jednom ze sálů bývalé vinárny Družba. Slůvko mohlo je zde namístě, protože je možné, že do doby realizace se nynější plány ještě změní. Přesto se zatím uvažuje o tom, že vstupní hala Družby bude patřit „skaterům“, kteří mají v přilehlém sále už nyní svou vlastní U-rampu. V prostorách po levé straně od vstupní haly by mělo být ono volnočasové centrum.
Toto je varianta pro případ, že finančních prostředků bude dostatek. V případě výraznějšího omezení zdrojů už existuje i varianta B, ve které se budou skateři dělit o jeden prostor s volnočasovým centrem. Podle Korandy by se projekt mohl realizovat na jaře 2009, což je zhruba roční zpoždění oproti plánu.

Co je Kuprospěchu

Kuprospěchu je občanské sdružení, které vzniklo ze studentského nadšení. První nápady založit Kuprospěchu vznikaly během roku 2003 a na začátku 2004 došlo na faktické založení. Jejich aktivity se neomezují jen na Evropu, ale stojí například i za festivalem Cumbajšpíl.