Eldorádo


Eldorádo plní funkci rekreační a oddychové zóny zejména pro obyvatele sídlišť. V současné době zde funguje skateboardový areál. Chomutov však navrhuje, aby se nabídka volnočasových aktivit a zařízení rozšířila.


V místě částečně zachovaného vojenského zákopového systému má město v úmyslu vybudovat areál cyklotrialu. Vyjma toho je v Eldorádu navrženo hřiště pro malé děti. „Tyto projekty jsou navrženy vzhledem k přímé návaznosti na sídlištní celky a koncentraci mladé populace,“ odůvodňuje vznik těchto areálů tiskový mluvčí Chomutova Luboš Mizun.


Součástí bude i obnova stávající zeleně a rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení. Všechny změny vyjdou na devět milionů a tři sta tisíc a realizovat by se měly v průběhu roku 2009.


Rekonstrukce MŠ, kamerový systém


Tyto dva projekty by měly zvýšit bezpečnost na sídlištích. Budova mateřské školky bude zrekonstruována pro potřeby Městské policie a Policie ČR. Záměrem je přestěhovat ředitelství městské police na sídliště, což by mělo zkvalitnit služby občanům. Celá akce bude probíhat v letech 2008 až 2009 a vynaloží se na ni patnáct milionů tři sta tisíc.


Bezpečnost se zvýší i díky dalšímu projektu. Jeho součástí je nainstalování několika kamer, které budou fungovat v nepřetržitém provozu. Monitoring vybraných lokalit by měl přispět ke snížení drobné pouliční kriminality a odradit případné pachatele různých přestupků. V případě získání dotací se kamerový systém rozšíří nejpozději do roku 2010 a bude na něj zapotřebí přes pět milionů korun.


Základní školy Zahradní a Písečná- hřiště


V plánu je oprava školních hřišť, které by měly sloužit i obyvatelům z navazujícího sídliště. Víceúčelová hřiště budou vybavena umělým povrchem. Všechny hřiště pak budou mít odvodňovací systém povrchu. Upraví se stávající oplocení a přidají se nové sportovní prvky. Všechny tyto úpravy jsou odhadnuty na dvacet milionů a celková rekonstrukce bude hotova do roku 2010.


Kruhák místo křižovatky


K propojení sídlišť pomocí nové křižovatky mezi Březeneckou a Kamennou by mělo dojít v roce 2011. Cena celého projektu je odhadovaná na dvacet šest milionů. Za tyto peníze zde vznikne bezpečnější kruhová křižovatka s přechody pro chodce a jízdními pásy pro cyklisty.


Zda se všechny projekty realizují bude záležet, zda Evropská unie v rámci svých programů přidělí městu dotace. Ty totiž pokryjí až sedmdesát pět procent nákladů.