„Zahájení stavby mimoúrovňové křižovatky je zatím v nedohlednu a tak jsme museli sáhnout kvůli zvyšujícímu se provozu k provizornímu řešení,“ odůvodňuje pracovník pověřený řízením výstavby z Ředitelství silnic a dálnic Chomutov Václav Filip. „Stále ještě probíhá vyvlastňovací řízení pozemků, které začátek výstavby notně brzdí. Zatím jich máme vykoupeno přes šedesát procent,“ dodává.
To, že řešení tamní dopravní situace doslova hoří, je zřejmé každému řidiči, který tudy projíždí. Křižovatka je přetížená těžkou dopravou z průmyslové zóny Triangl a odbočit ze směru od Žatce na Chomutov je takřka nemožné. „Nový kruhák bude do konce tohoto roku v provozu,“ slibuje Filip.
Stavební práce na „kruháku“, který bude přibližně tak velký jako ten, který je na výjezdu z Chomutova do Prahy, bude trvat dva až tři měsíce.„S uzávěrkou křižovatky se nepočítá. Řidiče čeká pouze dopravní omezení,“ doplňuje důležitou informaci Filip.
Kdo bude stavbu provádět, Ředitelství silnic a dálnic ještě neví, zatím totiž nebyla vypsána soutěž na zhotovitele. Stejně neurčitě odpovídá ředitel na otázku, jak dlouho bude bezpečnost a plynulost provozu na žatecké křižovatce zajišťovat zmiňovaný kruhák.
„Se stavbou mimoúrovňové křižovatky začneme, jakmile se nám podaří získat všechny pozemky. Záleží jen na vlastnících, jak se rozhodnou. Právní nárok na pozemky nemáme,“ odpovídá Václav Filip.