Blikala jen oranžová. Jen co je v pondělí ráno pracovníci Technických služeb opravili, museli se k němu následující den vypravit znovu. A včera dopoledne byla světla opět mimo provoz.


Semafory jsou zde od roku 1981 a tím je dána jejich častá poruchovost. Už jednou se uvažovalo, že se vybuduje nová signaliace, ale v Riegrově ulici by se kvůli tomu musel vytvořit nový pruh. Jenže stavební úprava křižovatky naráží na další problém – zatímco o Palackého ulici se stará město, Beethovenovu spravuje Ředitelství silnic a dálnic a Riegrova patří kraji.


Město má problematiku semaforů v povědomí, ale již delší dobu se jí nezabývalo. V říjnu 2000 byla provedena studie, v rámci které se zjišťovaly možnosti, jak křižovatku opravit. „Byla zde dvě řešení a to kruhový objezd nebo kompletní výměna semaforů. Počítaly se proto intervaly příjezdů aut a na základě toho se zjistilo, že lepší variantou jsou semafory,“ uvádí vedoucí odboru rozvoje a investic majetku města Petr Chytra.
Problémy tehdy byly tři, tím prvním byla nutnost rozšíření Riegrovy ulice, není zde odbočovací pruh. V případě, kdy někdo odbočuje doleva, tak blokuje auta za sebou. Další problém způsobil plynovod, který vede územím křižovatky a musela by se udělat jeho přeložka. S čímž souvisí i vytvoření nových ochranných pásem. V neposlední řadě zde sehrály roli peníze. „Cena se tehdy vyšplhala na čtyři miliony tři sta tisíc. Dnes bychom se pohybovali, velmi hrubým odhadem, okolo šesti milionů,“ říká Chytra.

V roce 2000 vznikla studie. „Byla dvě možná řešení a to kruhový objezd nebo kompletní výměna semaforů. Lepší variantou jse ukázaly semafory,“ uvádí vedoucí odboru rozvoje a investic majetku města Petr Chytra.
Informace o tom, jak velké jsou problémy s nynějším řízením dopravy v této oblasti, město nemá. „Technicky to budeme určitě řešit, ale má to odkaz i na peníze. Je to na nás,“ dodává Petr Chytra.

Ředitelství silnic a dálnic, které by se k rekonstrukci této části silnice mělo vyjádřit, o žádném požadavku na úpravu křižovatky ani neví. „Město nás zatím neinformovalo. Když nás pozvou na nějaké jednání, určitě se dohodneme,“ oznamuje Renné Komínek z Ředitelství silnic a dálnic v Chomutově.