Lidské ostatky vyděsily náhodné nálezce v areálu motokrosu, ti zavolali policii.


Stejné kosti nalezly lidé v Krásné Lípě.

„Tam se odvážela hlína z výkopu na terénní úpravy motokrosu, několik kostí tam vypadlo,“ říká Vokatý. Nálezci zavolali policii a televizi Nova. Ta o nálezu informovala jako první.


Podle starosty se nejedná o první podobný nález. Odborníci z chomutovského muzea mu potvrdili, že se ostatky v Křimově objevily již před několika lety při výstavbě kanalizace.


„Není to nález běžný, ale není ani neobvyklý. Pokud se pracuje kolem kostelů, je tu docela vysoká pravděpodobnost, že se něco takové najde,“ říká vedoucí archeologického oddělení oblastního muzea v Chomutově, která byla ke kostem přivolána. Podle ní se jedná o pozůstatky ze starého hřbitova, který byl u kostela. Ty byly postupně rušeny a přesouvány mimo obec. „Pozůstatky se vyzvedly a odvezly na nové místo, je však jasné, že nemohlo být odvezeno všechno,“ vysvětluje archeoložka.


U kostela se pohřbívalo už od 14. či 15. století, poslední mrtví zde našli místo k odpočinku ještě v roce 1788.


Podle Ondráčkové nemá nález příliš velkou hodnotu. „Pohřbívalo se tam dlouho a vše je pohromadě, nedá se tak zkoumat například středověké pohřebnictví. Měla by se však dodržovat úcta k mrtvým a jejich ostatkům,“ dodává archeoložka.


S tím počítá i starosta Křimova. Kosti zatím uložil v prostorách místního obecního úřadu. „Až se vše uzavře, tak je důstojně pohřbíme, nejspíše znovu u kostela,“ říká Vokatý.