„Potřebujeme pomoc při zajištění havarijního stavu střešní krytiny na kostele sv. Barbory v Horní Vsi a havarijního stavu kostelních oken a ostění děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie na náměstí 1. máje,“ jmenuje nejproblémovější místa sakrálních památek páter Heger.
Rozpočet na výměnu střešní krytiny tvoří více než 800 tisíc a kompletní zrestaurování historických oken, která se hroutí, vychází na téměř milión. „Náklady jsou tak vysoké, že bez vzájemné spolupráce více subjektů je nebude možné zachránit,“ nastiňuje farář. Přitom se jedná o jedny z nejvýznamnějších památek, pamatující vrcholný středověk.


Církev není firma


Kostely sice patří církvi, ale ta není výdělečným „podnikem“. Proto je ve finanční oblasti závislá na státu, jemuž zákon také přikazuje, aby je coby naše kulturní dědictví finančně zabezpečil. Praxe vypadá tak, že ročně Ústecký kraj přerozděluje několik málo miliónů korun, které sotva stačí na záchranu a zafixování několika nejvýznamnějších z nich.


Pomohly finanční sbírky i farář se sbíječkou


Chomutovské děkanství římskokatolické farnosti spravuje třináct kostelů a nespočet kapliček. „Považuji za malý zázrak, že se nám za pomoci finančních sbírek farníků, biskupství a farnosti podařilo shromáždit půl miliónu korun, za který jsme nechali zrestaurovat šest unikátních vitráží presbytáře děkanského kostela,“ říká páter Heger. Osazeny zpět byly v srpnu, ještě ale zbývá doplatit sto tisíc korun, za jejich vyčištění a opravu. „V tyto dny se navíc dokončuje nutná výměna krytiny na střeše v hodnotě dalšího půl miliónu korun.“ Vnitřní vlhké omítky v hlavní lodi řešil farář dokonce svépomocně. Deseticentimetrovou vrstvu dostal ze zdi za pomocí sbíječky. „Na to jsem svlékl montérky, oblékl kleriku a šel k pohřbu,“ popisuje své proměny. Bezplatnou pomoc nalezl také v dobrovolnících z řad vysokoškoláků svého předcházejícího působiště.


Město má vlastní starosti


Radnice sice konkrétní finanční pomoc nevyloučila, ale ani nepotvrdila.
„Sakrální památky jsou plně majetkem církve,“ připomněl náměstek primátorky Jan Řehák. „Jejím představitelům jsme pomáhali při zpracování žádostí o dotace a také jsme našli nějaké finance na opravu fary a děkanského kostela. Další záleží na rozhodnutí zastupitelů, ale město je právě v období, kdy ho čeká rozjetí několika finančně náročných projektů, na které si samo bere úvěr,“ upozornil.