Jejich rozvoj, se kterým přichází hned několik investorů, však není bez obtíží. Obec Loučná totiž vládne, jako jakákoli jiná malá obec, jen miniaturním rozpočtem a tak zde chybí pro další kulturní bydlení dostačující kanalizace i vodovodní řad.
Podle zástupce jednoho z investorů Jana Lysáka se jedná o pozoruhodný paradox. „Klínovec totiž příznivě vybočuje díky svým klimatickým podmínkám a tak se s ním do budoucna počítá jako s Aspenem střední Evropy (věhlasné zimní středisko v USA, pozn. red),“ udává v nadsázce. „O vodu se tu ale zatím úzkostlivě dělí dostavěné apartmánové domy,“ dodává.


Sám má v úmyslu přímo na svahu pod hotelem Nástup vybudovat další apartmánové bydlení a zřejmě i hotel. Už nyní ale ví, že pro jeho záměr není zaručen dostatečný přívod vody.
Majitelem zdejší vodárenské infrastruktury je Svazek obcí Vejprtska a provozovatelem Vodárny a kanalizace Karlovy Vary. „Abychom zabezpečili vodu alespoň pro stávající výstavbu, chceme do dvou let zajistit výtlak vody z Kovářské nad Loučnou,“ představil novou koncepci ředitel společnosti Antonín Jágl.
V záloze má firma celý systém vyšší zabezpečenosti vodou, zatím je zpracováván projekt, který by bylo možné zrealizovat v průběhu 3 – 4 let. Podmínkou je ale získání dotací.


Představitelé Svazku obcí Vejprtska mají představu, že by se měli finančně podílet i noví investoři. „Jiné řešení neznám. Směřují sem další tři investoři, kteří chtějí stavět hotely s kapacitou kolem dvou set lůžek. Na to prostě nemáme,“ dodal na vysvětlenou starosta Loučné Rostislav Velek. „V tuto chvíli nedokážeme bez podpory dotačních titulů zasíťovat dokonce ani oblast, kde jsou trvale žijící obyvatelé města,“ uvedl.