Ač se aktivita Sport centra Klínovec jeví přínosem pro obci, ozývají se i kritické hlasy, které se podivují nad tím, jak mohlo vedení obce stavbu schválit.
„Je to na úkor parkovacích míst. Už v deset hodin se tu v zimní sezóně nedá zaparkovat. Ještě, že jsou zdejší policisté shovívaví,“ reaguje například Petr Malásek.
Kritiku na svojí hlavu starosta obce Velek přijímá, ale s výhradami. „Každá věc má dvě strany. Museli jsme jít cestou ústupků. S parkováním je sice problém, ale dá se sem dojet i jinak než vlastním autem. Zatímco bez záchodu se nikdo neobejde,“ reagoval.
Dalším důvodem, proč se obec přiklonila ke zřízení centra služeb se záchodky, bylo i to, že za plochu pod novým objektem jim stavební firma nabídla své pozemky v jiné části parkoviště.