Program jednání valné hromady – 1. zahájení, volba orgánů valné hromady, 2. zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za hospodářský rok 1.5.´06 – 30. 4.´06, návrh podnikatelského záměru na hospodářský rok 1.5.´07–30.4.´08, 3. zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání účetní závěrky a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, 4. schválení účetní závěrky za hospodářský rok 1.5.´06 – 30.4. ´07, návrh na vypořádání hospodářského výsledku, výrok auditora, 5. odvolání a volba členů představenstva, 6. závěr.


Prezentace akcionářů začíná ve 13.30 hodin, akcionáři při ní předloží listinné akcie a prokáží se platným průkazem totožnosti. V případě zastupování doloží zástupce akcionáře plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.