V novém podniku najde práci okolo stovky lidí. Průmyslová zóna u Vernéřova se rozroste o další budovy. V části, kde stojí haly většiny podniků ze zóny, už není místo. Stavět se bude v dosud nezastavěných částech průmyslového parku.


V hale se bude pracovat na jedné výrobní lince. Na katalyzátory bude nanášena aktivní chemická vrstva, která zachycuje část výfukových zplodin. Hlavním důvodem pro vybudování nového závodu je zajistit dodávky odběratelům v západní Evropě, ale i na Moravě nebo Slovensku.


Závod začne naplno fungovat za pět let, v roce 2013. Za rok by měl zpracovat tři sta šedesát tun substrátů pro katalyzátory. V současná době probíhá územní řízení o vydání územního rozhodnutí. K nové výstavbě se může vyjádřit kdokoliv, nejpozději však do konce srpna. Poslední možnost vznést případné námitky proti stavbě může na veřejně přístupném jednání 27. srpna na kláštereckém městském úřadě.


Investorem je firma Centrepoint, která má v průmyslové zóně Verne i další aktivity. Projekt je nyní posuzován z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA).